Tento plugin nebol testovaný s najnovšími 3 hlavnými vydaniami WordPress. Už nemusí byť udržiavaný alebo podporovaný a môže mať problémy s kompatibilitou pri použití s novšími verziami WordPress.

Easy Sitemap Page

Popis

Improve your SEO ranking by adding a HTML sitemap!

The simplest responsive HTML sitemap available for WordPress! No setup required. Flexible customization options available.

Our Services:

Obrázky

  • Easy Sitemap Page

Inštalácia

  1. Via the WordPress admin go to Plugins => Add New.
  2. Enter ‚Easy Sitemap Page‘ in the textbox and click the ‚Search‘ button.
  3. In the list of relevant Plugins click the ‚Install‘ link for Simple Sitemap on the right hand side of the page.
  4. Click the ‚Install Now‘ button on the popup page.
  5. Click ‚Activate Plugin‘ to finish installation.
  6. Add [easy-sitemap-page] shortcode to a page to display the sitemap on your site.

Prispievatelia a vývojári

“Easy Sitemap Page” je softvér s otvoreným zdrojovým kódom. Do tohto pluginu prispeli nasledujúci ľudia.

Prispievatelia

Zoznam zmien

1.0 Initial release