Events Made Easy

Popis

Events Made Easy je plnohodnotné riešenie spravovania podujatí a členstva pre WordPress. Events Made Easy podporuje verejné, súkromné, koncepty a opakujúce sa podujatia, správu členstva a miest, rezervácie (+ voliteľné schválenie), niekoľko platobných brán (Paypal, 2Checkout, FirstData, Mollie a ďalšie) a integráciu OpenStreetMap. S pluginom Events Made Easy môžete naplánovať a zverejniť svoje podujatie alebo môžete umožniť ľuďom rezervovať si miesto pre vaše týždenné stretnutia. Do svojho blogu môžete pridať zoznam podujatí, kalendáre a popisy pomocou viacerých widgetov alebo skrátených kódov; ak ste webový dizajnér, môžete jednoducho použiť zástupné výrazy poskytované pluginom Events Made Easy.

Hlavné funkcie:
* Verejné, súkromné, koncepty a opakujúce sa podujatia s vlastnými a dynamickými poľami v rezervačnom formulári
* Spravovanie členstva s vlastnými a dynamickými poľami
* Správy o účasti na podujatiach a pre členstvá, ak je rezervácia alebo QR kód naskenovaný niekým, kto má dostatočné oprávnenia
* Stránky a články chránené cez členstvá alebo cez skrátené kódy
* Postupný prístup k obsahu cez členstvá
* Ľudia a skupiny s vlastnými individuálnymi poľami
* Tvorba PDF pre členstvo, rezervácie a informácie o ľuďoch
* Členskú kartu alebo rezervačný lístok je možné automaticky poslať emailom vo formáte PDF
* RSS a ICAL kanály
* Správa kalendára s integráciou sviatkov
* Niekoľko widgetov pre zoznamy podujatí a kalendár
* Správa miest s voliteľnou integráciou OpenStreetMap
* Rezervácie s vlastnými a dynamickými poľami, sledovanie platieb, voliteľné schvaľovanie, zľavy
* Šablóny pre emaily, zoznamy podujatí, jednotlivé podujatia, informačné kanály, rezervačné formuláre, … s konkrétnymi zástupnými výrazmi pre každú z nich
* Veľa skrátených kódov a možností
* Platobné brány: Paypal, FirstData, 2CheckOut, Mollie, Worldpay, Sagepay, Stripe, Braintree, Paymill, Instamojo, Mercado Pago
* Posielajte e-maily registrovaným ľuďom, automaticky odosielajte pripomienky na platbu
* Funkcie hromadného zasielania správ a noviniek
* Emaily môžu byť naplánované do budúcnosti, zrušené …
* Kompatibilné s multisite
* Má niekoľko funkcií GDPR (vyžiadanie a zobrazenie osobných informácií prostredníctvom odkazu; odstránenie starých záznamov z emailovej komunikácie, z účasti a z rezervácií)
* Plne lokalizovateľné a už plne lokalizované v nemeckom, švédskom, francúzskom, holandskom a slovenskom jazyku. Plne kompatibilné aj s (m)qtranslate(-xt): väčšina nastavení umožňuje jazykové značky, aby ste mohli zobrazovať svoje podujatia v rôznych jazykoch rôznym ľudom. Aj pri rezervačných emailoch sa zohľadňuje zvolený jazyk.

Viac informácií, dokumentáciu a fórum podpory nájdete na oficiálnej stránke .

Obrázky

Inštalácia

Pred vykonaním aktualizácie vždy urobte zálohu svojej databázy db, len tak pre istotu …
1. Nahrajte priečinok events-made-easy do adresára /wp-content/plugins/
2. Aktivujte plugin pomocou ponuky „Pluginy“ vo WordPress-e
3. Pridajte zoznam podujatí alebo kalendáre podľa pokynov v časti Použitie.

Použitie

Po inštalácii, plugin Events Made Easy pridá ponuku najvyššej úrovne „Podujatia“ do administrácie WordPress.

 • Stránka Podujatia vám umožňuje spravovať vaše podujatia. Stránka Pridať nové vám umožňuje vložiť nové podujatie.
  Všeobecné nastavenia EME týkajúce sa rezervačných e-mailov a šablón môžu byť prepísané pre individuálne podujatia.
 • Stránka Miesta vám umožňuje priamo pridávať, mazať a upravovať miesta. Miesta sa automaticky pridávajú spolu s podujatiami, ak nie sú k dispozícii, ale toto rozhranie vám umožňuje prispôsobiť údaje o vašom mieste a pridať obrázok.
 • Stránka Kategórie vám umožňuje pridávať, mazať a upravovať kategórie (ak sú kategórie aktivované na stránke Nastavenia).
 • Stránka Sviatky sa používa na definovanie a správu zoznamov sviatkov používaných v kalendári
 • Stránka Vlastné polia vám umožňuje spravovať vlastné polia, ktoré je možné použiť pre podujatia, miesta, ľudí, členov, členstvá a definície rezervácií
 • Stránka Šablóny vám umožňuje spravovať šablóny pre podujatia, členstvá, e-maily, vytváranie PDF, …
 • Stránka Zľavy vám umožňuje spravovať zľavy a skupiny zliav používané v rezerváciách alebo v definíciách členstiev
 • Stránka Ľudia slúži ako miesto na zhromažďovanie informácií o ľuďoch, ktorí si rezervovali miesto pre jedno z vašich podujatí alebo na osobné informácie o členoch.
  Môže sa tiež použiť na pridanie vlastných informácií k osobe na základe skupiny, v ktorej sa nachádza, aby to odrážalo štruktúru organizácie alebo len na uloženie doplňujúcich informácií
 • Stránka Skupiny
 • Stránka Nevybavené rezervácie sa používa na správu rezervácií pre podujatia, ktoré vyžadujú schválenie.
 • Stránka Zmeniť rezervácie sa používa na zmenu rezervácií podujatí.
 • Stránka Členovia sa používa na správu všetkých vašich členov (napr. stav členstva, vlastné informácie o členoch).
 • Stránka Členstvá sa používa na definovanie a správu vašich členstiev.
 • Stránka Krajiny/štáty sa môže použiť na definovanie krajín a štátov (v rôznych jazykoch) pre osobné informácie v členstvách a v rezervačných formulároch
 • Stránka Poslať e-maily umožňuje plánovanie, vytváranie a správu e-mailov pre podujatia alebo všeobecné informácie (dostupných je veľa možností)
 • Stránka Naplánované akcie sa používa na plánovanie automatizovaných úloh EME (napríklad odosielanie pripomienok, zrušenie nezaplatených rezervácií, novinky).
 • Stránka Prečistenie
 • Stránka Nastavenia sa používa na nastavenie všeobecných predvolených nastavení EME pre podujatia, platobné brány, informácie o poštovom serveri, poštové šablóny, …
 • Presne konfigurovateľné riadenie prístupu (ACL) pre správu podujatí, miest, rezervácií, členov, …

Zoznam podujatí a kalendáre môžete do svojich blogov pridať pomocou widgetov, skrátených kódov a zástupných výrazov. Úplnú dokumentáciu nájdete na stránke podpory Events Made Easy.

Časté otázky

Pozrite si sekciu Častých otázok na stránke dokumentácie.

Recenzie

14. októbra 2020
I've looked through many other paid and unpaid other event managers, but none have the all the functionalities that are on board of this plugin! From single events to multi-day events to returning events, different price options including discount structures, booking handling including automated client mails, totally customizable e-mail and page templates, support for many different payment providers... and my list can go on! When you start, it seems complicated - but in fact when you understand the structure, it's well organised. The plugin is pretty well documented. What does require some work is that you need to create the desired design for the webpage output yourself, but that actually makes it quite flexible in any theme. Hats off for the developer, a 5-star review and donation is well deserved!
23. septembra 2020
This is a trully great and genuinly free plugin for Events. No "pro" version, everything is included for free. The support also is good and friendly. Needs a bit of learning, still i haven't found anything as good and free as EME.
1. septembra 2020
I'm giving this 4 stars because in my search for an events plugin this seemed the best for my needs, and so far in my testing I think it will be. One important thing to note (and at least one person with a 1-star rating mentioned this), is that the bool datatype isn't supported in older mysql versions (I'm not sure why mine isn't the latest because I installed Xampp from Bitnami just a couple months ago), and 0000-00-00/0000-00-00 00:00:00 don't work as defaults for date/datetime fields. I tried modifying the file where the tables are created (then copied back to the Zip file I installed from) but I guess somewhere the version of mysql is being looked for, and in older versions the tables don't get created. There is no indication of this when installing the plugin; you'll only discover it when trying to add a location or event. Since my modifications to the PHP file didn't work, I just created the full SQL to create the tables by copying it out of the PHP file and making the necessary revisions: Bool fields: [field_name] bool DEFAULT 0 (or 1 if true) should be changed to [field_name] boolean DEFAULT false (or true) Date fields: [field_name] date DEFAULT '0000-00-00' should be changed to [field_name] date DEFAULT '1000-01-01' Datetime fields: [field_name] datetime DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' should be changed to [field_name] datetime DEFAULT '1000-01-01 00:00:00' Here's the full SQL (note the error message you get when you try to add an event or location and table name is and make sure you follow that naming convention): CREATE TABLE wp_eme_events ( event_id mediumint(9) NOT NULL AUTO_INCREMENT, event_status mediumint(9) DEFAULT 1, event_author mediumint(9) DEFAULT 0, event_name text NOT NULL, event_slug text, event_url text, event_start_time time NOT NULL, event_end_time time NOT NULL, event_start_date date NOT NULL, event_end_date date DEFAULT NULL, creation_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, modif_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, event_notes longtext DEFAULT NULL, event_rsvp boolean DEFAULT false, use_paypal boolean DEFAULT false, use_2co boolean DEFAULT false, use_webmoney boolean DEFAULT false, use_fdgg boolean DEFAULT false, use_mollie boolean DEFAULT false, use_sagepay boolean DEFAULT false, price text, currency text, rsvp_number_days tinyint unsigned DEFAULT 0, rsvp_number_hours tinyint unsigned DEFAULT 0, event_seats text, event_contactperson_id mediumint(9) DEFAULT 0, location_id mediumint(9) DEFAULT 0, recurrence_id mediumint(9) DEFAULT 0, event_category_ids text, event_attributes text, event_properties text, event_page_title_format text, event_single_event_format text, event_contactperson_email_body text, event_respondent_email_body text, event_registration_recorded_ok_html text, event_registration_pending_email_body text, event_registration_updated_email_body text, event_registration_cancelled_email_body text, event_registration_paid_email_body text, event_registration_trashed_email_body text, event_registration_form_format text, event_cancel_form_format text, registration_requires_approval boolean DEFAULT false, registration_wp_users_only boolean DEFAULT false, event_image_url text, event_image_id mediumint(9) DEFAULT 0, event_external_ref text, UNIQUE KEY (event_id) ); CREATE TABLE wp_eme_recurrence ( recurrence_id mediumint(9) NOT NULL AUTO_INCREMENT, recurrence_start_date date NOT NULL, recurrence_end_date date NOT NULL, creation_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, modif_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, recurrence_interval tinyint NOT NULL, recurrence_freq tinytext NOT NULL, recurrence_byday tinytext NOT NULL, recurrence_byweekno tinyint NOT NULL, event_duration mediumint(9) DEFAULT 0, recurrence_specific_days text, holidays_id mediumint(9) DEFAULT 0, UNIQUE KEY (recurrence_id) ); CREATE TABLE wp_eme_locations ( location_id mediumint(9) NOT NULL AUTO_INCREMENT, location_name text NOT NULL, location_slug text, location_url text, location_address1 tinytext, location_address2 tinytext, location_city tinytext, location_state tinytext, location_zip tinytext, location_country tinytext, location_latitude tinytext, location_longitude tinytext, location_description text, location_author mediumint(9) DEFAULT 0, location_category_ids text, location_creation_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, location_modif_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, location_image_url text, location_image_id mediumint(9) DEFAULT 0, location_attributes text, location_properties text, location_external_ref text, UNIQUE KEY (location_id) ); CREATE TABLE wp_eme_bookings ( booking_id mediumint(9) NOT NULL AUTO_INCREMENT, event_id mediumint(9) NOT NULL, person_id mediumint(9) NOT NULL, payment_id mediumint(9) DEFAULT NULL, status tinyint DEFAULT 1, booking_seats mediumint(9) NOT NULL, booking_seats_mp varchar(250), booking_approved boolean DEFAULT false, waitinglist boolean DEFAULT false, booking_comment text, event_price text, extra_charge tinytext, creation_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, modif_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, payment_date datetime DEFAULT '1000-01-01 00:00:00', booking_paid boolean DEFAULT false, received tinytext, remaining tinytext, pg tinytext, pg_pid tinytext, reminder INT(11) DEFAULT 0, transfer_nbr_be97 varchar(20), wp_id bigint(20) unsigned DEFAULT NULL, lang varchar(10) DEFAULT '', discount tinytext, discountids tinytext, dcodes_entered tinytext, dcodes_used tinytext, dgroupid INT(11) DEFAULT 0, attend_count INT(11) DEFAULT 0, UNIQUE KEY (booking_id), KEY (status) ); CREATE TABLE wp_eme_groups ( person_id mediumint(9) NOT NULL AUTO_INCREMENT, lastname tinytext, firstname tinytext, email tinytext NOT NULL, status tinyint DEFAULT 1, phone tinytext, wp_id bigint(20) unsigned DEFAULT NULL, address1 tinytext, address2 tinytext, city tinytext, zip tinytext, state tinytext, country tinytext, state_code tinytext, country_code tinytext, lang varchar(10) DEFAULT '', massmail boolean DEFAULT true, gdpr boolean DEFAULT false, properties text, creation_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, modif_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, gdpr_date date, UNIQUE KEY (person_id), KEY (status) ); CREATE TABLE wp_eme_people ( person_id mediumint(9) NOT NULL AUTO_INCREMENT, lastname tinytext, firstname tinytext, email tinytext NOT NULL, status tinyint DEFAULT 1, phone tinytext, wp_id bigint(20) unsigned DEFAULT NULL, address1 tinytext, address2 tinytext, city tinytext, zip tinytext, state tinytext, country tinytext, state_code tinytext, country_code tinytext, lang varchar(10) DEFAULT '', massmail boolean DEFAULT true, gdpr boolean DEFAULT false, properties text, creation_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, modif_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, gdpr_date date, UNIQUE KEY (person_id), KEY (status) ); CREATE TABLE wp_eme_categories ( category_id int(11) NOT NULL auto_increment, category_name tinytext NOT NULL, description text, category_slug text, creation_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, modif_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, UNIQUE KEY (category_id) ); CREATE TABLE wp_eme_holidays ( id int(11) NOT NULL auto_increment, name tinytext NOT NULL, list text NOT NULL, creation_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, modif_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, UNIQUE KEY (id) ); CREATE TABLE wp_eme_templates ( id int(11) NOT NULL auto_increment, name tinytext, description tinytext, format text NOT NULL, type tinytext, properties text, creation_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, modif_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, UNIQUE KEY (id) ); CREATE TABLE wp_eme_formfields ( field_id int(11) NOT NULL auto_increment, field_type tinytext NOT NULL, field_name tinytext NOT NULL, field_values text NOT NULL, admin_values text, field_tags text, admin_tags text, field_attributes tinytext, field_purpose tinytext, field_condition tinytext, field_required boolean DEFAULT false, export boolean DEFAULT false, extra_charge boolean DEFAULT false, searchable boolean DEFAULT false, creation_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, modif_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, UNIQUE KEY (field_id) ); CREATE TABLE wp_eme_events_cf ( answer_id int(11) NOT NULL auto_increment, event_id mediumint(9) DEFAULT 0, field_id int(11) DEFAULT 0, answer text NOT NULL, UNIQUE KEY (answer_id), KEY (event_id), KEY (field_id) ); CREATE TABLE wp_eme_locations_cf ( answer_id int(11) NOT NULL auto_increment, location_id mediumint(9) DEFAULT 0, field_id int(11) DEFAULT 0, answer text NOT NULL, UNIQUE KEY (answer_id), KEY (location_id), KEY (field_id) ); CREATE TABLE wp_eme_answers ( answer_id int(11) NOT NULL auto_increment, booking_id mediumint(9) DEFAULT 0, person_id mediumint(9) DEFAULT 0, member_id mediumint(9) DEFAULT 0, field_id int(11) DEFAULT 0, answer text NOT NULL, grouping int(11) DEFAULT 0, occurence int(11) DEFAULT 0, creation_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, modif_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, UNIQUE KEY (answer_id), KEY (booking_id), KEY (person_id), KEY (member_id) ); CREATE TABLE wp_eme_payments ( id int(11) NOT NULL auto_increment, creation_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, modif_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, random_id tinytext NOT NULL, member_id INT(11) DEFAULT 0, pg_pids text, pg_handled boolean DEFAULT false, UNIQUE KEY (id) ); CREATE TABLE wp_eme_discounts ( id int(11) NOT NULL auto_increment, name varchar(50) DEFAULT NULL, description tinytext, type tinyint UNSIGNED DEFAULT 0, coupon tinytext, dgroup tinytext, value tinytext, maxcount tinyint UNSIGNED DEFAULT 0, count tinyint UNSIGNED DEFAULT 0, strcase boolean DEFAULT true, use_per_seat boolean DEFAULT false, valid_from datetime DEFAULT NULL, valid_to datetime DEFAULT NULL, properties text, creation_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, modif_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, UNIQUE KEY (id), UNIQUE KEY (name) ); CREATE TABLE wp_eme_dgroups ( id int(11) NOT NULL auto_increment, description tinytext, name varchar(50) DEFAULT NULL, maxdiscounts tinyint UNSIGNED DEFAULT 0, creation_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, modif_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, UNIQUE KEY (id), UNIQUE KEY (name) ); CREATE TABLE wp_eme_mqueue ( id int(11) NOT NULL auto_increment, mailing_id int(11) DEFAULT 0, person_id int(11) DEFAULT 0, member_id int(11) DEFAULT 0, status tinyint DEFAULT 0, creation_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, sent_datetime datetime NOT NULL DEFAULT '1000-01-01 00:00:00', read_datetime datetime NOT NULL DEFAULT '1000-01-01 00:00:00', read_count int DEFAULT 0, receiveremail tinytext, receivername tinytext, replytoemail tinytext, replytoname tinytext, subject tinytext, body text, random_id tinytext NOT NULL, error_msg tinytext, attachments text, UNIQUE KEY (id), KEY (status) ); CREATE TABLE wp_eme_mailings ( id int(11) NOT NULL auto_increment, name varchar(50) DEFAULT NULL, planned_on datetime DEFAULT '1000-01-01 00:00:00', creation_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, read_count int DEFAULT 0, total_read_count int DEFAULT 0, subject tinytext, body text, replytoemail tinytext, replytoname tinytext, mail_text_html tinytext, status tinytext, stats varchar(255) DEFAULT '', conditions text, UNIQUE KEY (id) ); CREATE TABLE wp_eme_members ( member_id int(11) NOT NULL auto_increment, membership_id int(11) DEFAULT 0, person_id int(11) DEFAULT 0, status tinyint DEFAULT 0, status_automatic boolean DEFAULT true, creation_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, modif_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, start_date date NOT NULL DEFAULT '1000-01-01', end_date date NOT NULL DEFAULT '1000-01-01', reminder INT(11) DEFAULT 0, reminder_date datetime DEFAULT '1000-01-01 00:00:00', renewal_count INT(11) DEFAULT 0, transfer_nbr_be97 varchar(20), payment_id mediumint(9) DEFAULT NULL, payment_date datetime DEFAULT '1000-01-01 00:00:00', paid boolean DEFAULT false, pg tinytext, pg_pid tinytext, extra_charge tinytext, discount tinytext, discountid INT(11) DEFAULT 0, dgroupid INT(11) DEFAULT 0, UNIQUE KEY (member_id) ); CREATE TABLE wp_eme_memberships ( membership_id int(11) NOT NULL auto_increment, name varchar(50) DEFAULT NULL, description tinytext, type varchar(50) DEFAULT NULL, start_date date DEFAULT '1000-01-01', duration_count tinyint DEFAULT 0, duration_period varchar(50) DEFAULT '', properties text, creation_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, modif_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, UNIQUE KEY (membership_id) ); CREATE TABLE wp_eme_memberships_cf ( answer_id int(11) NOT NULL auto_increment, membership_id mediumint(9) DEFAULT 0, field_id int(11) DEFAULT 0, answer text NOT NULL, UNIQUE KEY (answer_id), KEY (membership_id), KEY (field_id) ); CREATE TABLE wp_eme_countries ( id int(11) NOT NULL auto_increment, alpha_2 char(2) DEFAULT NULL, alpha_3 char(3) DEFAULT NULL, num_3 char(3) DEFAULT NULL, name varchar(100) DEFAULT NULL, locale tinytext, creation_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, modif_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, UNIQUE KEY (id) ); CREATE TABLE wp_eme_states ( id int(11) NOT NULL auto_increment, code tinytext, name varchar(100) DEFAULT NULL, country_id int(11) DEFAULT NULL, creation_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, modif_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, UNIQUE KEY (id) ); CREATE TABLE wp_eme_attendances ( id int(11) NOT NULL auto_increment, type varchar(20) DEFAULT NULL, person_id int(11) DEFAULT NULL, related_id int(11) DEFAULT NULL, creation_date datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, UNIQUE KEY (id) );
24. júla 2020
It's work very well as shortcode - [eme_calendar author=#_MYSELF]. Each user can keep their own personal private calendar
26. marca 2020
It would be great if I could have added even a single event. Or if the video the developer posted showed how to do the MOST BASIC THING POSSIBLE... that being actually showing how to add a new event. And don't be fooled at over 40 minutes long, the video is NOT a "quick rundown". Every time I tried to add even a simple test event, I kept getting this type of error Table 'db822076813.ieThOZcyeme_events' doesn't exist
Prečítať všetkých 98 recenzií

Prispievatelia a vývojári

“Events Made Easy” je softvér s otvoreným zdrojovým kódom. Do tohto pluginu prispeli nasledujúci ľudia.

Prispievatelia

„Events Made Easy“ bol preložený do 7 jazykov. Ďakujeme prekladateľom za ich príspevky.

Preložiť „Events Made Easy“ do vašho jazyka.

Máte záujem o vývoj?

Prehľadávajte zdrojový kód, preskúmajte SVN repozitár, alebo sa prihláste na odber vývojárskeho logu cez RSS.

Zoznam zmien

2.1.96 (2020/11/23)

 • Aktualizované dompdf na 0.8.6
 • Aktualizované Mollie API na 2.24.0
 • Aktualizované Braintree API na verziu 5.3.1
 • Aktualizované Stripe API na 7.61.0
 • Aktualizované Mercado Pago API na 2.2.0
 • Fix rsvp submit error when upload field is present and not required but no file was uploaded
 • Take into account received payments when showing the payment form again
 • Show the remaining amount correctly when using #_AMOUNTREMAINING
 • Allow payment date (date the last payment was received) for a member to be changed
 • Fix adding a new member to a „forever“ membership type

2.1.95 (2020/11/09)

 • Možnosť pridať short_id a category_id ako voliteľné parametre pre skrátený kód eme_countdown
 • Zohľadnené záporné hodnoty pre počiatočné a koncové podmienky rezervácie
 • Pri presúvaní podujatí do koša z tabuľky prehľadu podujatí je povolené odosielanie e-mailov pre zrušené rezervácie
 • Aktualizované leaflet na 1.7.1

2.1.94 (2020/10/27)

 • Pridaný stĺpec last_seen a zástupný výraz #_MEMBERLASTSEEN, aby sa označil čas, kedy bol člen naposledy videný na základe QR-kódu člena

2.1.93 (2020/10/14)

 • Opravený duplicitný identifikátor span-no-events pri zobrazovaní správy o žiadnych podujatiach
 • Označenie rezervácie ako nezaplatenej by malo vyčistiť aj prijatú sumu
 • Vylepšené zohľadnenie prázdneho wp profilu pri prepájaní osôb s používateľom wp
 • Opravené #_INVITEURL{xx} (zástupný výraz #_INVITEURL mal prednosť, a preto bolo uvedené ID podujatia ignorované)
 • Opravené hlavičky twitteru
 • Opätovné použitie mailingu teraz zohľadňuje viac informácií pre všeobecné mailingy

2.1.92 (2020/09/20)

 • Opravený problém s jquery pri kontrole povinných polí
 • Opravená chyba, pre ktorú nebolo nastavenie formátu ical miesta zohľadnené pre ical výstup (bol použitý pevný formát)
 • Nepoužívajte nové rezervované zoskupenie premenných v mysql 8.0.1
 • Je povolený aj #_DELETEBOOKINGFORM (popri #_DELBOOKINGFORM)

2.1.91 (2020/09/02)

 • Opravená kombinácia calendar_day a location_id (opravuje sa presmerovanie v prípade 1 podujatia a ak už je uvedený location_id, ignoruje sa kalendárny deň)
 • Povoliť konfiguráciu správ o účasti pre aktívnych členov, keď QR kód naskenuje osoba s dostatočnými právami
 • Pridané zástupné výrazy rezervácie #_AMOUNTRECEIVED a #_AMOUNTREMAINING, aby ľudia mohli ostatným dať vedieť, koľko už zaplatili a koľko ešte zostáva
 • Opravená úprava rezervácií s poľami dynamických údajov v administrátorskom rozhraní

2.1.90 (2020/08/29)

 • Vylepšené vyhľadávanie podujatí pri odosielaní emailov (teraz môžete prehľadávať všetky podujatia, nielen budúce)
 • Aktualizované Mollie API na v2.22.1
 • Do nastavení šablón emailu bolo pridané ďalšie textové vysvetlenie, ktoré označuje, kedy sa email neodosiela
 • Ak ste prihlásený, nemôžete zmeniť svoje meno/email pre rezervácie/členstvá, ak nie ste administrátorom. Odhláste sa, ak chcete zadať iné informácie.
 • Pridané späť volanie load_plugin_textdomain, takže backend mení jazyk na základe jazyka používateľa a nie jazyku stránky

2.1.89 (2020/08/14)

 • Odolnejší import CSV podujatí
 • Nový skrátený kód [eme_members], ktorý umožňuje zobrazovať konkrétne informácie o členoch na webe
 • Oprava Jquery a phpmailer (kód, ktorý uvádza wordpress, je nesprávny, preto je potrebná oprava)

2.1.88 (2020/08/03)

 • Logická oprava, aby bolo možné povoliť rezervácie až 0 hodín pred skončením udalosti
 • Povolenie nastavenia dátumu pri manuálnom pridaní účasti
 • Opravené niektoré vysvetlenia možností EME

2.1.87 (2020/07/27)

 • Opravu očistenia kódu pre šablóny (doteraz to bolo príliš prísne …)
 • Opravené Captcha

2.1.86 (2020/07/27)

 • Oprava #_MYSELF ako argumentu kalendárneho dňa
 • Pridaná funkčnosť vyhľadávania emailov, ktorá umožňuje vyhľadávať všetky odoslané e-maily, dokonca aj tie, ktoré nepatria do konkrétneho mailingu (ak je zapnutá služba poradovníka)
 • Povolené manuálne pridávať záznam o účasti
 • Pridané konkrétne prístupové práva na zoznam alebo spravovanie (pridanie/odstránenie) účasti
 • Opravené zobrazovanie hodnôt pre možnosti textových polí (preklep pre zobrazenie hodnôt možností, ak išlo o html textové pole)

2.1.85 (2020/07/24)

 • Pri nových inštaláciách je teraz metóda odosielania pošty predvolená pre službu WP Mail a štandardne umožňuje aj html.
 • Aktualizované select2 na 4.1.0-beta.1
 • Nová možnosť presmerovania chránených členských stránok EME na vlastnú webovú adresu. Pôvodná stránka sa pridá do reťazca dotazu vo forme „redirect=URL“.
 • Povoliť autorovi alebo kontaktnej osobe byť „#_MYSELF“, ak chcete obmedziť udalosti iba na tie, u ktorých ste autorom:
  [eme_events author=#_ MYSELF]
  alebo kontaktná osoba:
  [eme_events contact_person=#_ MYSELF]
  alebo oboje samozrejme 🙂
  Toto je možné aj pre skrátený kód [eme_calendar] a tiež pre možnosti widgetu podujatia a kalendára.
 • Opravené prístupové práva pri aktualizácii opakovania (bol odmietnutý prístup, aj keď by sa mala povoliť aktualizácia)

2.1.84 (2020/07/11)

 • Lokalizácia aj pre rôzne ceny
 • Pole účasti sa zmenilo na rezervačných formulároch z rozbaľovacej ponuky na zaškrtávacie políčko, a bola pridaná aj trieda
 • Pridal sa podmienkový zástupný výraz #_IS_RSVP_STARTED
 • Znovu použité vstupy z vlastných polí typu „ľudia“ v klientskom rozhraní
 • Ak sa neplánujú žiadne udalosti, nie sú zasielané žiadny novinky emailom
 • Pridaná nová ponuka na nahliadnutie správ o účasti v členstvách alebo minulých podujatiach
 • Príprava na nové vydanie wordpress 5.5 (5.5 bude mať novšiu verziu phpmailer zahrnutú v novom umiestnení)
 • Ak je potrebné schválenie rezervácie a automatické schválenie je aktivované a cena je nulová (napríklad znížená z dôvodu zľavy), označí sa rezervácia ako schválená a nie ako nevybavená
 • Záznamy o účasti sa teraz ukladajú (pre podujatia alebo členstvá, ktoré si to želajú), ak správca EME naskenuje QR kód účasti na podujatí alebo QR kód člena

2.1.83 (2020/06/26)

 • Povoliť zadávanie prázdnych zliav, ak sa nevyžaduje zľava
 • Dodržanie nastavenia ignorovania hromadného zasielania správ všetkým ľuďom
 • Opravený zástupný výraz #_RSVP_STATUS

2.1.82 (2020/06/23)

 • Opravený prepínač pre Instamojo zo sandboxu na živé
 • Opravené skrytie existujúcich komentárov k členstvám
 • Opravená funkčnosť noviniek emailom

2.1.81 (2020/06/13)

 • Skryť komentáre/pingy/trackbacky a vypnúť formulár komentárov na stránkach, ktoré sú iba pre členov
 • Skryje sa tiež odporúčaný obrázok pre chránené stránky členov
 • Premenované niektoré globálne konštanty, aby sa predišlo konfliktom. Ak ich používate vo svojich funkciách, overte si to a opravte:
  STATUS_TRASH => EME_EVENT_STATUS_TRASH
  STATUS_PUBLIC => EME_EVENT_STATUS_PUBLIC
  STATUS_PRIVATE => EME_EVENT_STATUS_PRIVATE
  STATUS_DRAFT => EME_EVENT_STATUS_DRAFT
  RSVP_STATUS_ACTIVE => EME_RSVP_STATUS_ACTIVE
  RSVP_STATUS_TRASH => EME_RSVP_STATUS_TRASH
  PEOPLE_STATUS_ACTIVE => EME_PEOPLE_STATUS_ACTIVE
  PEOPLE_STATUS_TRASH => EME_PEOPLE_STATUS_TRASH
  MEMBER_STATUS_PENDING => EME_MEMBER_STATUS_PENDING
  MEMBER_STATUS_ACTIVE => EME_MEMBER_STATUS_ACTIVE
  MEMBER_STATUS_GRACE => EME_MEMBER_STATUS_GRACE
  MEMBER_STATUS_EXPIRED => EME_MEMBER_STATUS_EXPIRED
 • Povolenie pre online platby pri predĺžení členstva
 • Do zoznamu filtrov zástupných výrazov bol pridaný #_SUBMIT, takže môžete umiestniť tlačidlo odoslania (s vlastným textom) kamkoľvek budete chcieť
 • #_FILTER_CATS, #_FILTER_LOCS, #_FILTER_TOWNS a #_FILTER_COUNTRIES (a ich #_EVENTFUL ekvivalenty) teraz umožňujú argument označujúci názov pre vyhľadávacie pole
 • Pridané nastavenie na globálne zakázanie vrátenia platby

2.1.80 (2020/06/05)

 • #_ATTENDANCE_QRCODE a #_MEMBER_QRCODE teraz podporujú argument na definovanie veľkosti. Možnosti: ľubovoľný počet od 1 do 8 alebo preddefinované veľkosti malá (= 1), stredná (= 2, predvolené), veľká (= 4), obrovská (= 8)
  Príklady: #_ATTENDANCE_QRCODE {huge} alebo #_MEMBER_QRCODE {4}
  Keďže predvolená hodnota je 2, môže sa tým zmeniť veľkosť vygenerovaného obrázku (v prípade #_ATTENDANCE_QRCODE to bolo 3). Ak vaše rozmiestnenie závisí od tohto, prosím overte si to.
 • Obnovený pokus o optimalizáciu filtra the_content
 • Pridali sa zástupné výrazy #_MEMBERNEXTENDDATE (totožné s #_MEMBERENDDATE, ale ak osoba zaplatí znova, uvedie dátum ukončenia nasledujúceho obdobia)
 • Zástupný výraz člena #_PAYMENT_URL teraz umožňuje platiť aj pre aktívnych členov. Platí to aj pre #_MEMBERSHIP_PAYMENT_URL

2.1.79 (2020/06/02)

 • Oprava, aby sa v nastaveniach globálnej emailovej šablóny mohli povoliť aj nie ASCII znaky (vďaka Sebastianovi Liskenovi)
 • Zástupné výrazy #_USER_HAS_CAP, #_USER_HAS_ROLE, #_USER_IN_GROUP, #_USER_IS_MEMBER_OF, #_IS_USER_MEMBER_PENDING a #_IS_USER_MEMBER_EXPIRED teraz umožňujú aj viacero argumentov (oddelených znakom „,“)
 • Obnovený pokus o optimalizáciu filtra the_title

2.1.78 (2020/05/30)

 • V klientskom rozhraní sa povolila úprava mena, priezviska alebo e-mailu v rezervačnom/členskom formulári, ak je príslušná hodnota prázdna, a to aj pre prihlásených používateľov. Tiež je povolená úprava všetkých ďalších informácií v klientskom rozhraní (aby ľudia mohli opraviť svoju adresu,… pri nasledujúcom prihlásení)
 • Vygenerovanie platobného identifikátora aj pre importovaných členov
 • Zástupné výrazy #_ADDBOOKINGFORM_IF_USER_HAS_CAP, #_ADDBOOKINGFORM_IF_USER_HAS_ROLE, #_ADDBOOKINGFORM_IF_USER_IN_GROUP a #_ADDBOOKINGFORM_IF_USER_IS_MEMBER_OF teraz umožňujú viac argumentov (oddelených „,“), aby ste mohli napr. zobraziť formulár iba používateľom, ktorí sú v jednej z uvedených skupín EME, majú určité oprávnenia alebo ak je člen jedným z uvedených členstiev
 • Pridaná možnosť, aby ste mohli nastaviť text, keď sa pre členstvo vyžaduje členstvo (prihlásenie) vo WP
 • V administrátorskom rozhraní správy členov bola pridaná nová hromadná akcia, aby ste mohli znova poslať email pre platené členstvá
 • Vylepšená logika na odosielanie platených e-mailov (ak sa celková cena=0 v dôsledku zľavy, budú odoslané tiež)
 • Pridaná možnosť zakázania ukladania stránok do vyrovnávacej pamäte prehliadača (a odporúčame ju aktivovať …)
 • Pridaný počet návštev do exportnej správy CSV pri rezerváciách
 • Pridaná podmienka eme_if ‚notincsv‘, aby ste napríklad mohli, či určitá hodnota nie je v zozname CSV (napríklad skupiny/kategórie) a na základe toho zobraziť/skryť veci. Je to tiež pridané ako testovacia podmienka pre dynamické údaje.
 • Opravený zástupný výraz #_USER_HAS_ROLE

2.1.77 (2020/05/20)

 • Vylepšené správanie účelu vlastného poľa (môžete znova použiť „všeobecné“, aby ste označili, že sa pole môže použiť ako pole členov alebo rezervácií a použitie týchto 3 účelov bolo trochu nejasné, takže „všeobecné“ už viac nie je zastarané).
 • Použijú sa všetky dostupné základné informácie o osobách vo rezevačných/členských formulároch, keď je používateľ prihlásený
 • Oficiálne pridaný skrátený kód eme_mymemberships (už existuje, ale iba zobrazil zoznam mien členov oddelených čiarkou, teraz obsahuje šablónu/hlavičku/pätu, ktorá môže obsahovať zástupné výrazy pre členov a členstvá)
 • Pridaný zástupný výraz #_RSVPSTART a opravený #_RSVPEND, tieto poskytujú v lokalizovanom dátume/čase začiatočný alebo konečný dátum/čas, kedy je možné urobiť rezerváciu

2.1.76 (2020/05/02)

 • Vylepšený výstup paypal chyby
 • Výstup PDF má teraz konfigurovateľné nastavenie písma, pre ktoré je ako predvolené nastavené unicode písmo „Dejavu Sans“ (nastavenie v časti „Iné“)
 • Informácie o organizátorovi boli pridané do google ld + json html hlavičky

2.1.75 (2020/04/24)

 • Vydanie novej verzie …

2.1.74 (2020/04/23)

 • Hlavičky časových údajov Google metadát sa zobrazujú v správnom formáte pre podujatia, ktoré sú iba online
  Na tento účel boli zavedené zástupné výrazy #_STARTDATETIME_8601 a #_ENDDATETIME_8601
 • Umožnené vrátenie platby cez PayPal (nie pre existujúce uložené platby, keďže uložené PayPal ID nebolo správne na vrátenie platby)
 • Rozšírené eme_for, aby bolo možné povoliť aj zoznamy s vlastným oddeľovačom, a tiež povoliť #_LOOPVALUE (plus #URL_LOOPVALUE) a #_LOOPCOUNTER v opakujúcom sa obsahu (pozrite dokumentáciu)
 • Opravená chyba pri kopírovaní a vkladaní, ktorá spôsobovala automatické schválenie platby po zaplatení a neschválenie rezervácie

2.1.73 (2020/04/15)

 • Opravené používanie skupinových zliav
 • Zabezpečenie uloženie ošetrených vlastností podujatí do podujatia
 • Mercado Pago pridané do zoznamu platobných brán
 • Oprava niektorých SQL na získavanie rezervácií pre registrovaných používateľov

2.1.72 (2020/04/04)

 • Opravené niektoré nedefinované premenné
 • Oprava volania na wp_kses pri ukladaní voľby odmietnutia prístupu EME

2.1.71 (2020/04/04)

 • Opravené niektoré nedefinované premenné
 • Opravená URL adresa umiestnenia pre google ld + json html hlavičku

2.1.70 (2020/04/02)

 • Pri pridávaní osoby sa vlastné pole osoby neuložilo pri vytvorení, ale iba pri úprave. Toto bolo opravené
 • Prerobenie rozhrania na spravovanie miesta podujatí
 • Pridané #_LOCATION_EXTERNAL_URL, pretože miesto môže byť teraz úplne online (virtuálne), fyzické alebo kombinované (a potom budete pravdepodobne potrebovať url adresu)
 • Pridaný eventAttendanceMode do google json+ld výstupu pre podujatia
 • Existujúci filter eme_extra_event_headers_filter bol premenovaný na eme_extra_event_headers_json_filter, aby naznačil, že sa skutočne používa iba pre json-časť extra hlavičiek podujatí
 • Nový filter eme_extra_event_headers_filter, ktorý môže filtrovať ďalšie pridané extra hlavičky (meta značky)
 • Teraz môžete prijímať aj čiastočné platby za rezervácie (iba cez rozhranie pre administrátora).
 • Pridaná možnosť vrátenia platby (zatiaľ iba pre Mollie a Instamojo)
 • Aktualizované Mollie API na 2.17.0

Staršie zmeny nájdete v changelog.txt