Tento plugin nebol testovaný s najnovšími 3 hlavnými vydaniami WordPress. Už nemusí byť udržiavaný alebo podporovaný a môže mať problémy s kompatibilitou pri použití s novšími verziami WordPress.

OPML Importer

Štatistika

Aktívne verzie

Počet stiahnutí za deň

Nárast aktívnych inštalácií

História stiahnutí


Pokročilé možnosti

This section is intended for advanced users and developers only. They are presented here for testing and educational purposes.