WordPress Importer

Importujte články, strany, komentáre, prispôsobiteľné polia, kategórie, značky a viac z exportného súboru WordPress.


wordpressdotorg 4 milióny aktívnych inštalácií Testované s 5.4.4 Aktualizované pred 11 mesiacov

ThemeGrill Demo Importer

Import ThemeGrill official themes demo content, widgets and theme settings with just one click.


ThemeGrill 100 000+ aktívnych inštalácií Testované s 5.6.2 Aktualizované pred 1 mesiac

Blogger Importér

Imports posts, images, comments, and categories (blogger tags) from a Blogger blog then migrates authors…


wordpressdotorg 100 000+ aktívnych inštalácií Testované s 4.3.25 Aktualizované pred 4 roky

Mystery Themes Demo Importer

One Click Demo Importer For Mystery Themes official themes demo content, customization options, widgets and…


Mystery Themes 10 000+ aktívnych inštalácií Testované s 5.5.3 Aktualizované pred 2 mesiace

Pojo Importer

Import posts, pages, widgets, menus, customizer, front page and more to your theme which works…


Pojo Team 10 000+ aktívnych inštalácií Testované s 5.6.2 Aktualizované pred 3 mesiace

FG Joomla to WordPress

A plugin to migrate categories, posts, tags, images and other medias from Joomla to WordPress


Frédéric GILLES 10 000+ aktívnych inštalácií Testované s 5.6.2 Aktualizované pred 6 dní

Zippy

Incredibly easy solution to archive pages and posts as zip file and unpack them back…


Gesundheit Bewegt GmbH 8 000+ aktívnych inštalácií Testované s 5.6.2 Aktualizované pred 3 mesiace