Sydney Toolbox

Registruje vlastné typy obsahu a vlastné polia pre tému Sydney


aThemes 80 000+ aktívnych inštalácií Testované s 6.4.4 Aktualizované pred 2 týždne

Athemes Toolbox

Registers custom post types and custom fields for the aThemes theme


aThemes 5 000+ aktívnych inštalácií Testované s 5.6.13 Aktualizované pred 3 roky