Slovenský preklad

Prekladať WordPress do slovenčiny môžeš aj ty!

Samozrejme, ak máš rád WordPress, rozumieš anglicky a ovládaš slovenčinu.

Ak máš záujem pomôcť prekladať WordPress, moduly a témy do slovenčiny:

  1. Vytvor si účet na WordPress.org
  2. Pridaj sa na Slack do kanálu #preklady
  3. Prečítaj si
    1. Prekladový slovník (glosár)
    2. Štylistickú príručku
  4. Pozri si Úvod do prekladania WordPress (video)