Podpora » Pomoc a podpora » Ako odstránim preklik na článok z jeho nadpisu na homepage

 • Ahojte, potreboval by som poradiť, potrebujem v téme „Twenty Seventeen“ na hlavnej stránke odstrániť odkaz/link, z názvu článku, ktorý odkazuje na konkrétny článok. Po úprave by tam mal byť teda iba text nadpisu, bez odkazu na článok. Malo by sa to dať spraviť niekde v tomto kóde, ako to mám upraviť? Ďakujem za pomoc!

  
  

  <?php
  /**
  * The template for displaying all single posts
  *
  * @link https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-hierarchy/#single-post
  *
  * @package WordPress
  * @subpackage Twenty_Seventeen
  * @since Twenty Seventeen 1.0
  * @version 1.0
  */

  get_header(); ?>

  <div class=“wrap“>
  <div id=“primary“ class=“content-area“>
  <main id=“main“ class=“site-main“>

  <?php
  // Start the Loop.
  while ( have_posts() ) :
  the_post();

  get_template_part( ‚template-parts/post/content‘, get_post_format() );

  // If comments are open or we have at least one comment, load up the comment template.
  if ( comments_open() || get_comments_number() ) :
  comments_template();
  endif;

  the_post_navigation(
  array(
  ‚prev_text‘ => ‚<span class=“screen-reader-text“>‘ . __( ‚Previous Post‘, ‚twentyseventeen‘ ) . ‚</span><span aria-hidden=“true“ class=“nav-subtitle“>‘ . __( ‚Previous‘, ‚twentyseventeen‘ ) . ‚</span> <span class=“nav-title“><span class=“nav-title-icon-wrapper“>‘ . twentyseventeen_get_svg( array( ‚icon‘ => ‚arrow-left‘ ) ) . ‚</span>%title</span>‘,
  ‚next_text‘ => ‚<span class=“screen-reader-text“>‘ . __( ‚Next Post‘, ‚twentyseventeen‘ ) . ‚</span><span aria-hidden=“true“ class=“nav-subtitle“>‘ . __( ‚Next‘, ‚twentyseventeen‘ ) . ‚</span> <span class=“nav-title“>%title<span class=“nav-title-icon-wrapper“>‘ . twentyseventeen_get_svg( array( ‚icon‘ => ‚arrow-right‘ ) ) . ‚</span></span>‘,
  )
  );

  endwhile; // End the loop.
  ?>

  </main><!– #main –>
  </div><!– #primary –>
  <?php get_sidebar(); ?>
  </div><!– .wrap –>

  <?php
  get_footer();`
  `

 • Téma ‘Ako odstránim preklik na článok z jeho nadpisu na homepage’ uzatvorená pre ďalšie odpovede.