Podpora » Inštalácia WordPress » Copyright ®

 • Zdravím,

  Vytvoril som web stránku cez tému Ashe free verziu.
  Chcel by som zmeniť copyright vpravo dole na vlastný. Je to možné pri bezplatnej téme ?

  kód footer.php :

  </div><!-- .page-content -->
  
  		<!-- Page Footer -->
  		<footer id="page-footer" class="<?php echo esc_attr(ashe_options( 'general_footer_width' )) === 'boxed' ? 'boxed-wrapper ': ''; ?>clear-fix">
  			
  			<!-- Scroll Top Button -->
  			<?php if ( ashe_options( 'page_footer_show_scrolltop' ) === true ) : ?>
  			<span class="scrolltop">
  				<i class="fa fa fa-angle-up"></i>
  			</span>
  			<?php endif; ?>
  
  			<div class="page-footer-inner <?php echo ashe_options( 'general_footer_width' ) === 'contained' ? 'boxed-wrapper': ''; ?>">
  
  			<!-- Footer Widgets -->
  			<?php echo get_template_part( 'templates/sidebars/footer', 'widgets' ); ?>
  
  			<div class="footer-copyright">
  				<div class="copyright-info">
  				<?php
  
  				$copyright = ashe_options( 'page_footer_copyright' );
  				$copyright = str_replace( '$year', date_i18n( 'Y' ), $copyright );
  				$copyright = str_replace( '$copy', '&copy;', $copyright );
  
  				echo wp_kses_post( $copyright );
  
  				?>
  				</div>
  
  				<?php 
  				wp_nav_menu( array(
  					'theme_location' 	=> 'footer',
  					'menu_id' 		 	=> 'footer-menu',
  					'menu_class' 		=> '',
  					'container' 	 	=> 'nav',
  					'container_class'	=> 'footer-menu-container',
  					'depth'				=> 1,
  					'fallback_cb' 		=> false
  				) );
  				?>
  				
  				<div class="credit">
  					<?php
  					$theme_data	= wp_get_theme();
  					/* translators: %1$s: theme name, %2$s link, %3$s theme author */
  					printf( __( '%1$s Theme by <a href="%2$s">%3$s.</a>', 'ashe' ), esc_html( $theme_data->Name ), esc_url( 'http://wp-royal.com/' ), $theme_data->Author );
  					?>
  				</div>
  
  			</div>
  
  			</div><!-- .boxed-wrapper -->
  
  		</footer><!-- #page-footer -->
  
  	</div><!-- #page-wrap -->
  
  <?php wp_footer(); ?>
  
  </body>
  </html>

  Ďakujem

  • Táto téma bola upravená pred 3 years, 1 months používateľom jakub993.

  Stránka, s ktorou potrebujem pomôcť: [prihláste sa pre zobrazenie odkazu]

 • Téma ‘Copyright ®’ uzatvorená pre ďalšie odpovede.