• Téma ‘display problem’ uzatvorená pre ďalšie odpovede.