Reakcie

Zobrazuje sa 7 odpovedí - 1 až 7 (z celkového počtu 7)
 • Fórum: Pomoc a podpora
  Odpoveď na: zmena url

  Ďakujem 🙂

  Fórum: Pomoc a podpora
  Odpoveď na: zmena url

  ja chcem vymazat prispevok.. tema teda nech ostane

  Fórum: Pomoc a podpora
  Odpoveď na: zmena url

  ok.. dakujem velmi pekne za pomoc.. cenim si to 🙂
  podarilo sa mi natrafit ked som otvoril databazu na obnovenie..tak som to vratil par hodin spat ..este raz dakujem.. da sa vymazat cely tento topic niako? alebo aspon ten prispevok? lebo neda sa mi editovat..coz tomu nerozumiem lebo posledne tri sa editovat daju ..asi je to niako nastavene casovo

  Fórum: Pomoc a podpora
  Odpoveď na: zmena url

  Fórum: Pomoc a podpora
  Odpoveď na: zmena url

  asi sa navymyslam , ale ako to tu zmazem 😀

  Fórum: Pomoc a podpora
  Odpoveď na: zmena url

  sry som lama.. moc sa tomu nerozumiem, cez tu databazu to mozem ako spravit prosim ta 🙂

  Fórum: Pomoc a podpora
  Odpoveď na: zmena url

  Ahoj.. Dakujem za odpoved..
  otvoril som wp-config.php ale nevidim tu ziadne url ktore mam prepisat..
  vybehlo mi tam toto:
  <?php
  /**
  * Zakladna konfiguracia pre WordPress.
  *
  * Tento subor ma nasledujuce konfiguracie: nastavenia MySQL, predpony tabulky,
  * tajne kluce, jazyk WordPress, a ABSPATH. Mozete sa dozvediet viac informacii
  * navstivenim {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Uprava
  * wp-config.php} Codex Stranky. Nastavenia MySQL mozete zuskat z vasho hostingu.
  *
  * Tento subor je pouzity vytvaracim skriptom pre wp-config.php pocas
  * instalacie. Nemali by ste ho pouzivat na stranke, staci nakopirovat jeho obsah
  * do „wp-config.php“ a vyplnit hodnoty.
  *
  * @package WordPress
  */

  // ** Nastavenia MySQL – Tieto informacie mozete ziskat od vasho hostingu ** //
  /** Meno databazy pre WordPress */
  define(‚DB_NAME‘, ‚dqpn3xhe‘);

  /** Uzivatel databazy MySQL */
  define(‚DB_USER‘, ‚dqpn3xhe‘);

  /** Heslo databazy MySQL */
  define(‚DB_PASSWORD‘, ‚wulejazuxi921‘);

  /** Umiestnenie databazy MySQL */
  define(‚DB_HOST‘, ‚localhost:/tmp/mariadb55.sock‘);

  /** K?ovanie databazy pouzivane pri tvorbe databazovych tabuliek. */
  define(‚DB_CHARSET‘, ‚utf8‘);

  /** Databazova kolekcia. Nemente, pokial si nieste isty. */
  define(‚DB_COLLATE‘, “);

  /**#@+
  * Autorizacia unikatnych klucov.
  *
  * Zmente tieto na rozne unikatne frazy!
  * Mozete ich vytvarat pomocou {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
  * Tieto mozete zmenit kedykolvek to uznate za vhodne, aby ste znehodnotili vsetky existujuce cookies.
  * Toto donuti vsetkych uzivatelov sa znova prihlasit.
  *
  * @od 2.6.0
  */
  define(‚AUTH_KEY‘, ‚-5+I0<mt,Pa2a8M.h<m65+E,sL^/o~NBO#2vEJTOviA{{h_~Q5Kh-nCZ1k&xCz_$‘);
  define(‚SECURE_AUTH_KEY‘, ‚Hdt*P2mMOGx#Wd{hs-wJwFht=R]|.0KeA}X,rP^~7(NCJkJ+33M*>;:h*-t-Qdc<‚);
  define(‚LOGGED_IN_KEY‘, ‚bOG+=Y|]t5Jt3rTlDs7.<pioM8ejE,U=~Bj#w<B[)pMShS~rEH|VEhUj!b/n[-%9‘);
  define(‚NONCE_KEY‘, ‚If>OVpjF7&pkut7gj.[j:XJ;y$JvpC%&cM7$,&V~(+&ppsWs#Ev:S]uO4DAbN#s#‘);
  define(‚AUTH_SALT‘, ‚:$>|.8G}{N*|p;LtZN5-/&}`rNQ[4,x*q^_s]@k-t2yNlCB[p|<<bsxkrFU||[vD‘);
  define(‚SECURE_AUTH_SALT‘, ‚-a]bZkWdPuyc4~}46chuKGT$Ai[5T9Io$Cz%hwsiFa:m{3$_@BZX*Ev~d5vi#,‘);
  define(‚LOGGED_IN_SALT‘, ‚+wa<C4|DG.!2(:<0zctHreuz&]e98Ga+D+ol}KyNemFKgL=~mu0yCgX9-I1|>%]X‘);
  define(‚NONCE_SALT‘, ‚ES -aPF=<7*t-O_^_#t0xt$[rFFirzM6gW8M+-hEbE-P{IC>=n M~,<=wM~Wx#89‘);

  /**#@-*/

  /**
  * Predpona databazovej tabulky WordPress.
  *
  * Mozete mat viacero instalacii v jednej databaze tym ak kazdej date unikatnu
  * predponu. Len cisla, pismena a podtrhnutia, prosim!
  */
  $table_prefix = ‚wp_‘;

  /**
  * Lokalizacny jazyk WordPress, zakladne nastavenie Slovencina (sk_SK).
  *
  * Toto zmente pokial chcete zmenit jazyk WordPress. Musi suhlasit s MO suborom pre vybrany
  * jazyk ktory musi byt instalovany do wp-content/languages. Ako priklad, instalovany subor
  * de.mo do wp-content/languages a nastavenie WPLANG na ‚de‘ zapne podporu nemeckeho
  * jazyka. Pre anglictinu nechajte hodnotu prazdnu “.
  */
  define (‚WPLANG‘, ‚sk_SK‘);

  /**
  * For developers: WordPress debugging mode.
  *
  * Change this to true to enable the display of notices during development.
  * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
  * in their development environments.
  */
  define(‚WP_DEBUG‘, false);

  /* To je vsetko, prestante upravovat! Vesele blogovanie. */

  /** Absolutna cesta WordPress k priecinku WordPress. */
  if ( !defined(‚ABSPATH‘) )
  define(‚ABSPATH‘, dirname(__FILE__) . ‚/‘);

  /** Nastavenia premennych WordPress a vkladanych suborov. */
  require_once(ABSPATH . ‚wp-settings.php‘);

Zobrazuje sa 7 odpovedí - 1 až 7 (z celkového počtu 7)