WordPress.org

Slovensko

1
Filter funkcií
Triedené podľa:
Upraviť

Rozloženie

Funkcie

Predmet

Naspäť na zoznam tém

Library Books

Od

Verzia: 1.5

Posledná aktualizácia: 18. júna 2019

Aktívne inštalácie: 400+

WordPress verzia: 4.5 alebo novšia

PHP verzia: 5.6 alebo novšia

Domovská stránka témy

Library Books WordPress theme caters education, author, selling ebooks, PDFs online, journalists, editors, publishers, course providers, online book stores, literature, journalism. Teachers, institutes, training academy, coaching centre, LMS, guidance, counselling centre, elearning, e-learning, kindergartens, playschools, day care centres, primary schools. Documentation: https://pinnaclethemes.net/themedocumentation/library-documentation/

Podpora

Potrebujete pomoc?

Zobraziť fórum podpory

Nahlásiť

Má táto téma závažné problémy?

Nahlásiť túto tému

Neboli nájdené žiadne témy. Skúste vyhľadať niečo iné.

Prejsť na panel nástrojov