Odošli tvoju tému alebu jej aktualizáciu do repozitára

Vaša téma bude odoslaná na kontrolu, aby mohla byť distribuovaná v oficiálnom katalógu tém na WordPress.org.

Pred nahraním témy si prečítajte požiadavky

Aby mohla byť vaša téma hostovaná na WordPress.org, váš kód musí spĺňať všetky požiadavky uvedené v Theme Review Teams príručke.

Pred nahraním novej témy sa prihláste.

Ako nahrať aktualizáciu témy

Ak nahrávate aktualizáciu témy, jednoducho navýšte číslo verzie v style.css a nahrajte súbor theme-name.zip znovu. Tak ako pri novej téme.