Prejsť na panel nástrojov

WordPress.org

Slovensko

Odošli tvoju tému alebu jej aktualizáciu do repozitára

Vaša téma bude odoslaná na kontrolu, aby mohla byť distribuovaná v oficiálnom katalógu tém na WordPress.org.

Read the requirements before updating a theme

In order to have your theme hosted on WordPress.org, your code is required to comply with all the requirements on the Theme Review Teams handbook page.

Pred nahraním novej témy sa prihláste.

How to upload a theme update

If you are uploading a theme update, simply increase the version inside of style.css and upload the theme-name.zip file again, just like you do with a new theme.