WordPress.org

Slovensko

WordPress pluginy

Test out the new Plugin Directory and let us know what you think.

Plugins extend and expand the functionality of WordPress. 49,539 pluginov with s celkovým počtom stiahnutí: 1,616,951,579 are at your fingertips.

(1,300)
Čas od poslednej aktualizácie: 1 týždeň ago
3,000,000+ active installs
Kompatibilné po verziu: 4.7.3
(354)
Čas od poslednej aktualizácie: 2 týždne ago
200,000+ active installs
Kompatibilné po verziu: 4.7.3
(736)
Čas od poslednej aktualizácie: 4 týždne ago
3,000,000+ active installs
Kompatibilné po verziu: 4.7.3

A simple and easy way to test your theme for all the latest WordPress standards and practices. A great theme development tool!

By: Samuel Wood (Otto) and Simon Prosser.

(226)
Čas od poslednej aktualizácie: 4 mesiace ago
100,000+ active installs
Kompatibilné po verziu: 4.5.7