WordPress.org

Slovensko

WordPress pluginy

Test out the new Plugin Directory and let us know what you think.

Pluginy rozširujú a zväčšujú možnosti WordPress. K dispozícii máte 48 658 pluginov s celkovým počtom stiahnutí: 1 541 333 127.

(269)
Čas od poslednej aktualizácie: 1 mesiac
počet aktívnych inštalácií: 200 000+
Kompatibilné po verziu: 4.7.1

A simple and easy way to test your theme for all the latest WordPress standards and practices. A great theme development tool!

Od: Samuel Wood (Otto) a Simon Prosser.

(164)
Čas od poslednej aktualizácie: 2 mesiace
počet aktívnych inštalácií: 100 000+
Kompatibilné po verziu: 4.5.5