Roadmap

WordPress je neustále vo vývoji. V súčasnosti prebiehajú práce na 2. fáze projektu Gutenberg. Projekt Gutenberg mení spôsob, akým spravujeme obsah na webe. Jeho cieľom je rozšíriť prístup k webovým prezentáciám, ktoré sú základom úspechu moderných podnikov. Fáza 1 priniesla nový editor blokov, ktorý bol vydaný vo WordPress 5.0, môžete ho vyskúšať v akcii tu . V roku 2019 sa zameriavame na fázu 2, ktorá prinesie možnosti vizuálne registrovať oblasti obsahu a odhaliť ich v Gutenbergu.

V roku 2019 má tento projekt ešte nasledujúcich 9 priorít, ktoré boli predstavené v tomto článku [EN] hlavným vývojárom Mattom Mullenwegom:

  • Vytvorenie bloku pre hlavné menu.
  • Premeniť všetky existujúce widgety na bloky.
  • Aktualizovať oblasti pre úpravu widgetov a kartu prispôsobenia aby podporovali bloky.
  • Poskytnúť šablónam možnosť vizuálne registrovať obsahové oblasti a odhaliť ich v Gutenbergu.
  • Zlúčiť Health Check & Troubleshooting plugin s WordPress jadrom, čím sa zjednodušia možnosti ladenia a zvýši sa povedomie o správnych softwarových návykoch.
  • Poskytnúť používateľom možnosť vykonania automatických aktualizácií pluginov a tém.
  • Poskytnite používateľom možnosť vykonania automatických aktualizácií hlavných verzií WordPressu.
  • Vytvoriť adresár blokov pre objavovanie nových blokov a ich bezproblémovú inštaláciu.
  • Vytvorte triediaci tím na riešenie našich 6,500 otvorených problémov v tematickom bloku.

Chcete sa pridať? Pokračujte na sekciu Make WordPress! Viac ľudí, ktorí pomôžu s prekladom, dizajnom, dokumentáciou, vývojom a marketingom WordPress sa vždy hodí.

Aktuálne naplánované vydania

Tu sú aktuálne plánované vydania a odkazy na ich príbuzné milníky v našom sledovačí chýb. Akékoľvek uvedené dátumy sú predmetom diskusie a plánovani. S blížiacim sa termínom budeme údaje aktualizovať.

Verzia Planned
5.4 (Trac) 2020

The month prior to a release new features are frozen and the focus is entirely on ensuring the quality of the release by eliminating bugs and profiling the code for any performance issues.

Prehľad predošlých vydaní je dostupný na našej stránke hostórie.

Čo plánujeme do budúcna

Napriek tomu, že očakávame, že väčšinu roku 2019 budeme potrebovať na dokončenie 2. fázy Gutenberg, už existujú aj plány na fázy 3 a 4. Fáza 3 sa bude sústrediť na spoluprácu a úpravu viacerými používateľmi. Fáza 4 bude obsahovať podporu viac-jazyčných webov.