WordPress.org

Slovensko

WordPress pluginy

Test out the new Plugin Directory and let us know what you think.

Akismet

Akismet checks your comments and contact form submissions against our global database of spam to protect you and your site from malicious content.

Akismet checks your comments and contact form submissions against our global database of spam to prevent your site from publishing malicious content. You can review the comment spam it catches on your blog's "Comments" admin screen.

Hlavné funkcie Akismet:

  • Automaticky kontroluje všetky komentáre a filtruje tie, ktoré sa podobajú na spam.
  • Každý komentár má svoju históriu, takže presne vidíte, ktoré komentáre boli zachytené alebo povolené pluginom Akismet a ktoré za "spam" alebo "nie spam" označil moderátor.
  • Adresy URL sa zobrazujú priamo v texte komentáru, aby bolo možné odhaliť skryté alebo zavádzajúce odkazy.
  • Moderátori vidia počet schválených komentárov každého používateľa.
  • Funkcia automatického vymazávania najhoršieho spamu, ktorá vám šetrí úložný priestor a zrýchľuje vašu stránku.

PS: You'll need an Akismet.com API key to use it. Keys are free for personal blogs; paid subscriptions are available for businesses and commercial sites.

Requires: 3.7 or higher
Compatible up to: 4.7.3
Čas od poslednej aktualizácie: 4 týždne ago
Počet aktívnych: 3+ million


Podpora

10 of 16 support threads in the last two months have been marked resolved.

Potrebujete pomoc?

Kompatibilita

+
=
Not enough data

2 osoby povedali že funguje.
3 osoby povedali že nefunguje.

100,1,1
100,2,2
100,1,1 100,8,8 100,4,4
96,53,51 100,1,1
100,11,11 95,19,18 100,1,1 100,1,1
100,23,23 95,39,37 100,1,1 100,1,1
92,39,36 100,1,1 100,1,1
98,43,42 100,6,6 100,9,9 100,13,13 100,5,5 100,1,1 100,1,1 0,1,0 0,1,0
100,1,1 100,1,1 100,1,1 80,5,4 100,13,13 91,56,51 100,5,5
88,17,15 94,72,68 100,5,5 100,2,2 100,1,1
100,1,1 70,23,16 100,5,5 100,1,1
71,14,10 89,18,16 50,2,1
80,5,4 80,10,8 75,4,3 0,1,0
94,16,15
100,5,5 100,9,9 82,33,27
100,4,4
91,11,10
96,23,22
100,2,2 0,3,0
86,7,6 100,1,1
96,46,44 100,1,1
77,13,10 100,4,4
100,1,1 93,14,13 92,60,55 100,4,4
50,2,1 93,28,26
100,10,10
100,23,23 0,1,0
100,23,23 100,4,4
50,2,1 100,17,17
88,25,22 88,8,7 100,1,1
100,1,1 82,22,18 100,5,5
100,1,1 100,15,15
100,1,1 100,11,11
100,2,2
83,6,5 100,2,2
100,14,14
86,14,12 94,16,15 100,1,1
100,3,3 0,1,0
100,1,1 100,5,5 0,1,0 100,1,1
100,11,11 0,1,0 100,1,1
100,16,16 86,14,12 100,1,1
100,5,5 92,12,11 100,1,1
100,1,1 100,1,1
100,14,14 100,8,8
100,5,5 100,5,5
100,1,1
100,9,9 100,1,1
100,6,6 100,6,6 89,9,8
100,1,1
100,1,1
0,1,0
100,1,1
100,3,3
100,5,5 100,2,2 100,1,1
100,7,7 100,14,14 100,6,6
100,1,1
100,3,3
100,1,1
88,8,7 100,1,1
100,2,2 86,7,6 100,13,13 100,2,2
100,4,4 100,5,5 100,7,7
100,1,1 100,4,4
100,7,7 100,6,6 100,9,9 100,7,7
100,3,3
75,4,3
100,1,1 100,7,7
100,9,9
100,1,1
100,5,5 100,4,4
100,1,1 82,11,9
100,4,4
100,2,2
100,4,4 80,5,4
40,5,2