WordPress.org

Slovensko

WordPress pluginy

Test out the new Plugin Directory and let us know what you think.

Akismet

Akismet porovnáva vaše komentáre so službou Akismet a zisťuje, či sa nepodobajú na spam.

Akismet porovnáva vaše komentáre so službou Akismet Web a zisťuje, či sa nepodobajú na spam. Zachytené spamy potom môžete skontrolovať v admine v časti "Komentáre".

Hlavné funkcie Akismet:

  • Automaticky kontroluje všetky komentáre a filtruje tie, ktoré sa podobajú na spam.
  • Každý komentár má svoju históriu, takže presne vidíte, ktoré komentáre boli zachytené alebo povolené pluginom Akismet a ktoré za "spam" alebo "nie spam" označil moderátor.
  • Adresy URL sa zobrazujú priamo v texte komentáru, aby bolo možné odhaliť skryté alebo zavádzajúce odkazy.
  • Moderátori vidia počet schválených komentárov každého používateľa.
  • Funkcia automatického vymazávania najhoršieho spamu, ktorá vám šetrí úložný priestor a zrýchľuje vašu stránku.

PS: You'll need an Akismet.com API key to use it. Keys are free for personal blogs; paid subscriptions are available for businesses and commercial sites.

Requires: 3.7 or higher
Compatible up to: 4.7.2
Čas od poslednej aktualizácie: 3 mesiace ago
Počet aktívnych: 1+ million


Podpora

5 of 16 support threads in the last two months have been marked resolved.

Potrebujete pomoc?

Kompatibilita

+
=
Not enough data

3 osoby povedali že funguje.
0 osôb povedalo že nefunguje.

100,1,1
100,2,2
100,1,1 100,8,8 100,4,4
96,53,51 100,1,1
100,11,11 95,19,18 100,1,1 100,1,1
100,23,23 95,39,37 100,1,1 100,1,1
92,39,36 100,1,1 100,1,1
98,43,42 100,6,6 100,9,9 100,13,13 100,5,5 100,1,1 100,1,1 0,1,0 0,1,0
100,1,1 100,1,1 100,1,1 80,5,4 100,13,13 91,56,51 100,5,5
88,17,15 94,72,68 100,5,5 100,2,2 100,1,1
100,1,1 70,23,16 100,5,5 100,1,1
71,14,10 89,18,16 50,2,1
80,5,4 80,10,8 75,4,3 0,1,0
94,16,15
100,5,5 100,9,9 82,33,27
100,4,4
91,11,10
96,23,22
100,2,2 0,3,0
86,7,6 100,1,1
96,46,44 100,1,1
77,13,10 100,4,4
100,1,1 93,14,13 92,60,55 100,4,4
50,2,1 93,28,26
100,10,10
100,23,23 0,1,0
100,23,23 100,4,4
50,2,1 100,17,17
88,25,22 88,8,7 100,1,1
100,1,1 82,22,18 100,5,5
100,1,1 100,15,15
100,1,1 100,11,11
100,2,2
83,6,5 100,2,2
100,14,14
86,14,12 94,16,15 100,1,1
100,3,3 0,1,0
100,1,1 100,5,5 0,1,0 100,1,1
100,11,11 0,1,0 100,1,1
100,16,16 86,14,12 100,1,1
100,5,5 92,12,11 100,1,1
100,1,1 100,1,1
100,14,14 100,8,8
100,5,5 100,5,5
100,1,1
100,9,9 100,1,1
100,6,6 100,6,6 89,9,8
100,1,1
100,1,1
0,1,0
100,1,1
100,3,3
100,5,5 100,2,2 100,1,1
100,7,7 100,14,14 100,6,6
100,1,1
100,3,3
100,1,1
88,8,7 100,1,1
100,2,2 86,7,6 100,13,13 100,2,2
100,4,4 100,5,5 100,7,7
100,1,1 100,4,4
100,7,7 100,6,6 100,9,9 100,7,7
100,3,3
75,4,3
100,1,1 100,7,7
100,9,9
100,1,1
100,5,5 100,4,4
100,1,1 82,11,9
100,4,4
100,2,2
100,3,3