picu – WordPress Photo Proofing Gallery

Popis

Professional Photo Proofing Gallery Plugin for WordPress

Elevate your photography business with picu, the ultimate online photo proofing solution for photographers. Create photo galleries quickly and easily, streamline client approval processes, and enhance your brand with picu Pro’s powerful features.
Send a collection of photographs to your clients for approval.

Introduction:

Are you a professional photographer seeking to transform the way you handle client interactions and streamline your photo proofing process? Look no further than picu, the comprehensive WordPress plugin designed to simplify photo proofing, enhance your online presence, and revolutionize your client communication.

Unlocking the Power of picu:

picu is not just another plugin – it’s a game-changer for photographers. Imagine sending your photo collections to clients for approval with ease and receiving their feedback seamlessly. With picu, this vision becomes a reality. Here’s a closer look at picu’s core features:

1. Effortless Client Approval:

picu redefines how you interact with clients. No more convoluted communication methods or length email exchanges. With picu, you can create customized photo galleries and effortlessly send them to your clients for approval. Your clients can conveniently select their favorite images, simplifying the decision-making process and improving their overall experience.

2. Seamless Workflow:

The approval process with picu is designed to be as smooth as possible. Send a simple link to your clients via email, and when they approve a collection, you’ll receive an automatic email notification. It’s a hassle-free solution that saves you time and ensures that you’re always in the loop.

3. Integration with Your Workflow:

picu seamlessly integrates with your existing photo management software. After your client approves a collection, you can easily retrieve their selections and incorporate them into your preferred workflow. Everything happens within the familiar environment of your WordPress website, making it a seamless experience.

4. Stunning, Theme-Independent Design:

picu prides itself on its beautiful, theme-independent design for proofing collections. This ensures a consistent, user-friendly, and easy-to-understand workflow for your clients. But that’s not all – picu Pro takes it a step further by allowing you to customize the client gallery to match your branding, providing your clients with a personalized experience that reinforces your professional image.

5. Enhance Your Brand:

With picu Pro you have the power to add your custom logo and tailor the client gallery’s appearance to align with your unique branding. This level of customization sets you apart from the competition and leaves a lasting impression on your clients.

6. Interactive Image Feedback:

picu Pro introduces the ability for your clients to provide feedback by adding comments and markers to individual images. This enhances communication, ensuring you understand their preferences and requirements with precision.

7. Flexible Selection Options:

Define the number of images your clients need to select to approve a collection with the selection options feature in picu Pro. This feature adds clarity to the approval process and ensures your clients meet their selection quotas effortlessly.

8. Download Capability:

Empower your clients with the ability to download all collection images as a convenient .zip file using the download feature in picu Pro. This feature enhances client satisfaction, making it easy for them to access and share the approved images.

9. Efficient Image Management:

picu Pro streamlines your image management process with the import feature, allowing you to upload large quantities of images via FTP and import them directly from your web server. This eliminates the need for time-consuming manual uploads, making your workflow more efficient.

10. Theft Protection:

Protect your valuable images from theft with picu Pro’s robust theft protection measures. These measures include the ability to add watermarks to your uploads and other security features, ensuring your work remains secure.

11. Multi-Client Support:

picu Pro’s multi-client support is ideal for photographers handling multiple clients simultaneously. Send collections to multiple recipients and receive individual selections, ensuring a seamless and organized workflow.

12. Priority Support:

At picu, we value our customers, and we’re committed to providing exceptional support. picu Pro offers priority support via email exclusively to Pro license holders. When you need assistance, you can count on prompt and personalized support to address your unique needs.

Why Choose picu (Pro):

picu is more than just a plugin; it’s a strategic tool that elevates your photography business. Here’s why you should choose picu as your go-to photo proofing solution:

1. Streamlined Client Experience:
With picu, you can create a seamless client experience that sets you apart in the industry. Impress your clients with proofing gаlleries, interactive feedback options, and efficient communication.

2. Brand Reinforcement:
picu Pro allows you to reinforce your brand identity. Add your custom logo and tailor the client gallery’s appearance to match your unique branding, leaving a lasting impression.

3. Enhanced Client Interaction:
picu Pro enables you to receive detailed feedback from clients by enabling them to leave comments for individual photos. Understand their preferences, make necessary adjustments, and deliver a product that exceeds their expectations.

4. Streamlined Decision-Making:
Define selection quotas with the selection options feature, making it easy for clients to meet their requirements. Set a minimum or maximum number of images to select, set a range between two values, or a fixed number. Eliminate confusion and ensure a straightforward approval process.

5. Client Convenience:
The download feature enables clients to access and share approved images effortlessly. Deliver a convenient service that enhances client satisfaction.

6. Efficient Workflow:
picu streamlines your workflow with the import feature, eliminating the need for manual uploads. Spend more time on what you do best – capturing stunning photos.

7. Safeguard Your Images:
Protect your work from theft with picu Pro’s watermarking tool. Safeguard your images with watermarks, giving you peace of mind.

8. Multi-Client Proofing:
For photographers handling many clients, picu Pro’s support for multiple clients is a game-changer. Get feedback and approval of multiple client interactions efficiently, all within your WordPress environment.

9. Priority Support:
As a Pro license holder, you gain access to priority support via email. When you have questions or encounter challenges, our dedicated support team is here to assist you promptly.

Požiadavky

 • PHP 7.4
 • WordPress 6.0

Webove stranky

Autori

Obrázky

 • picu v administratívnej sekcii Vášho WordPress: Jednoducho vytvorte album fotiek a odošlite ho klientovi.
 • Takto klient vidí galériu na schválenie fotiek. (Môžete si zvoliť medzi tmavým a svetlým zobrazením).
 • Keď bude album schválený, dostanete email ako je tento.
 • Prehľad albumov, ktorý zobrazuje aj status albumov: schválený, čakajúci alebo koncept.
 • Zobrazte schválené fotky a pohodlne skopírujte ich názvy jedným klikom alebo si ich stiahnite zapísané do súboru.
 • Nastavenie cieľov výberu. (Súčasť picu Pro)
 • Importujte fotky priamo z vášho webového servera. (Súčasť picu Pro)
 • Pridajte komentáre a značky k jednotlivým fotkám. (Súčasť picu Pro)

Inštalácia

 1. Nahrajte priečinok picu do Vášho /wp-content/plugins adresára.
 2. Aktivujte plugin picu v administratívnom rozhraní WordPress.

Časté otázky

Mám problém. Kde môžem získať pomoc?

Prezrite si prosím najprv našu dokumentáciu.

Neviete si stále poradiť? Pozrite si fórum podpory na wp.org alebo nás kontaktujte prostredníctvom nášej stránky podpory.

Emaily nefungujú

Môže WordPress odosielať emaily?

picu využíva na odosielanie emailov vstavanú funkcionalitu WordPress. Ak máte s emailom problémy, uistite sa, že váš WordPress vie zasielať emaily, napríklad notifikácie o nových komentároch, resetovanie hesiel atď. Ak tieto funkcie nefungujú, picu takisto nemôže posielať emaily.

Doručenie oznámenia, keď klient schváli zbierku

Bude vám odoslaný email s oznamom, že klient schválil zbierku. Tento email bude zaslaný na emailovú adresu zadanú v profile používateľa. Prihláste sa ako správca a prejdite na „Používatelia / Váš profil“ pre zobrazenie alebo zmenu tejto adresy. Uistite sa, že je správna a funkčná, ináč nebudete dostávať žiadne upozornenia!

Zmena mena a adresy odosielateľa

V prípade, že e-maily od picu končia u vášho klienta v priečinku SPAM, môže odosielateľa (no-reply@ + názov vašej domény) pridať do whitelistu alebo môžete použiť tento filter a zmeniť meno a adresu odosielateľa.

Pri prezeraní mojej zbierky sa zobrazí chyba „stránka nenájdená“ / chyba 404

Vo WordPress sa prihláste ako správca a prejdite na „Nastavenia / Trvalé odkazy“. Nie je potrebné „Uložiť zmeny“, pretože už len samotná návšteva stránky prepíše pravidlá, takže sa prejavia všetky zmeny štruktúry trvalých odkazov. Toto je niekedy potrebné spraviť manuálne, napríklad po zmene jazyka vašej webovej stránky alebo po aktivácii nového pluginu, ktorý zaviedol nové trvalé odkazy.

Pri prezeraní mojej zbierky nevidím žiadne fotky

V 90% prípadov sa tento problém vyskytuje kvôli používaniu nejakého pluginu na optimalizáciu alebo cachovanie obsahu. Uistite sa, že v nastaveniach daných pluginov vylúčite picu zbierky z optimalizácie alebo cachovania.

Fotky picu sa zobrazujú v Knižnici médií.

To sa niekedy stane. Obvykle pluginy tretích strán manipulujú s tým, ako sú nahrané fotky prepojené s nadradenou knižnicou. Pokiaľ dôjde k strate prepojenia medzi fotkou a zbierkou, picu nemôže zabrániť tomu, aby sa fotky zjavili v knižnici.

Fotky picu sa nezobrazujú v Knižnici médií.

To bol zámer. 🙂 Chceli sme striktne oddeliť fotky z picu zbierok od fotiek a obrázkov, ktoré používate na vašej webovej stránke. Tým pádom zabránime tomu, aby ste omylom použili fotku zo zbierky v blogu alebo vo vašom portfóliu.

Knižnica médií by bola úplne prepchaná a mätúca kvôli stovkám alebo dokonca tisícom (dočasných) fotiek.

picu po sebe takisto poupratuje: Keď vymažete zbierku, všetky fotky sú automaticky vymazané zo servera. (Môžete si teda predstaviť, aký problém by vznikol keby ste fotku použili na inej časti webovej stránky.)

Ďalšie nastavenia je možné vykonať pomocou filtrov a action hookov

Existuje veľa ďalších možností na konfiguráciu a rozšírenie picu pomocou jednoduchého programovania. Ak chcete začať, pozrite si našu stránku pre vývojárov. Pozrite si tiež našu stránku s príkladmi s množstvom funkčných úryvkov kódov.

Môžem pomôcť s prekladom picu do môjho jazyka?

Áno! picu bol vďaka našim milým používateľom preložený do viac ako 10 jazykov. Prekladať môžete na stránke translate.wordpress.org. Zvoľte svoj jazyk, kliknite na „Stabilné (najnovšia verzia)“ a začnite prekladať.

(Vezmite prosím na vedomie, že na prekladanie potrebujete mať účet WordPress.org.)

BTW: We are looking for people to help us translate our Pro modules as well. If you are interested in a free license, get in touch.

Mám nápad, ako picu ešte vylepšiť.

Výborne! Sme vždy otvorení návrhom nových funkcií a vždy nás zaujímajú pracovné postupy fotografov. Prosím napíšte nám!

Recenzie

6. februára 2024
Gut funktionierendes Plugin! Scheint sorgfältig entwickelt zu sein und bringt super Funktionen mit sich. Funktioniert auch auf Mobilgeräten perfekt!
20. októbra 2023
Simply fantastic! I've used other plugins to show photos to clients, but Picu I have to confess really surprised me. It's very simple, the gallery page is fast and light, it contains the most important elements for the customer who only has to choose the photos he prefers.Congratulations also to the technical support who helped me resolve a conflict with another plug-in. Thank you
11. novembra 2022
Claudio and the team are very supportive. Each new release provides valuable features and the Pro version continues to make the plugin seamless and very user-friendly for the my clients. Thank you for all your hard work!
Prečítať všetkých 50 recenzií

Prispievatelia a vývojári

“picu – WordPress Photo Proofing Gallery” je softvér s otvoreným zdrojovým kódom. Do tohto pluginu prispeli nasledujúci ľudia.

Prispievatelia

„picu – WordPress Photo Proofing Gallery“ bol preložený do 16 jazykov. Ďakujeme prekladateľom za ich príspevky.

Preložiť „picu – WordPress Photo Proofing Gallery“ do vašho jazyka.

Máte záujem o vývoj?

Prehľadávajte zdrojový kód, preskúmajte SVN repozitár, alebo sa prihláste na odber vývojárskeho logu cez RSS.

Zoznam zmien

2.2.0

Release Date: March 13th, 2024

 • Enhancements

  • Collections can now be closed manually
  • Collection images can now be ordered by create date (the images must contain the necessary IPTC/EXIF data in order for this to work)
  • Updated proof file content: Using markdown headlines, better data structure
  • The proof file is now also available for expired/closed collections
  • Clients who did not finally approve a collection will now be displayed as „failed“ if the collection expires or is closed manually
  • More fine-grained events will be displayed in the „Last Modified“ column of the collection overview
  • Improved button layout for downloading the proof file and copying the image filenames
  • If a collection is set to expire, the expiration time is now shown in the email to the client (before only the date was displayed)
 • Bugfixes

  • Fix an issue where the proof file could contain the wrong approval time for individual clients
  • Fix an issue where the collection title would not be displayed in the WordPress admin, if the collection was expired

2.1.4

Release Date: February 20th, 2024

 • Bugfixes
  • Revert to original post status when restoring collections from trash
  • Fix an issue where switching the default image processor would cause an error
  • Fix an issue where an empty approval message would be shown

2.1.3

Release Date: January 29th, 2024

 • Bugfixes
  • Fixes a bug where a scrollbar would be visible below the collection title in some browsers
  • Fixes a bug where the approval message would not be saved

2.1.1

Release Date: December 21st, 2023

 • Bugfixes
  • Remove surpurflous database queries to increase performance (Thx Daniele D.)
  • Improved rendering of collections on smaller screens
  • Fixes for Pro users: comments get a bit more room & the photographer logo in emails is now bigger

2.1.0

Release Date: December 8th, 2023

 • Enhancements
  • The approval comment is now again part of the approved collection email notification
  • For Pro subscribers: All approval fields will be included in the approval email for collections with one recipient

2.0.3

Release Date: November 29th, 2023

 • Bugfixes
  • Fix a bug where redirecting after approval would not work correctly
  • Fix a possible PHP warning after a collection has been approved

2.0.2

Release Date: November 21st, 2023

Please note: picu 2.0+ is only compatible with picu Pro 1.1.0 and higher. Learn more

 • Enhancements
  • Compatibility with picu Pro 1.2.0

2.0.1

Release Date: November 7th, 2023

Please note: picu 2.0+ is only compatible with picu Pro 1.1.0 and higher. Learn more

 • Bugfixes
  • Image filenames are no longer copied into the clipboard twice
  • Proof file content is fixed for collections that have only one recipient
  • Fix the link that closes the thank you message after a collection has been approved (if permalink structure is set to „Plain“)
  • Display the correct information below the password field, whether the password is sent with the email or not
  • Keep expiration setting, when a collection is reopened
  • Automatically redirect to the correct collection link, if there is only one email recipient

2.0.0

Dátum vydania: 23. október 2023

Upozornenie: Picu 2.0.0 je kompatibilný iba s Picu Pro 1.1.0 a novším. Viac informácií

 • Enhancements
  • You can now set collections to expire
  • picu teraz môže automaticky posielať e-maily, ktoré klientom pripomenú, aby dokončili proces schvaľovania
  • Nová možnosť automaticky nastaviť náhodné heslo pre novú zbierku
  • Vynovené stránky s nastaveniami

1.11.0

Release Date: September 18th, 2023

 • Fix a bug where, when using the filter to customize filenames, certrain characters could break the copy to clipboard button (Thx Roberto S.)
 • Fix button alignment
 • Improve translations, add more translator comments

1.10.0

Release Date: September 6th, 2023

 • Enhancements
  • Introducing picu Telemetry: We would very much appreciate you allowing us to gather some anonymous usage data. You can find more information about this topic on our website: https://picu.io/docs/telemetry

1.9.3

Release Date: August 22nd, 2023

 • Enhancements
  • This is probably only exciting for us plugin devs, but we are now using GitHub actions to release new versions of picu.

1.9.1

Dátum vydania: 7. júla 2023

 • Enhancements
  • It is now possible to filter the „Send selection…“ button text
  • Zmenu poradia fotiek v zbierke je možné teraz odvolať
  • Zobrazí upozornenie, ak sa staré moduly Pro stále používajú

1.9.0

Release Date: June 19th, 2023

 • Enhancements
  • Collection base slug can now be defined unter „Settings > Permalinks“
  • New picu Pro plugin compatibility

1.8.0

Release Date: May 12th, 2023

 • Enhancements

  • Sorting images by filename – either in ascending or descending order
  • Add a button to easily copy the collection URL to the clipboard, when the share option is set to „manual“
  • Use more meaningful link texts in the collection overview row actions depending on the collection status (e. g. „View Proof Results“ instead of „Edit“)
  • Add more contrast to UI elements to make it more accessible
  • Minimum required PHP version is now 7.4
 • Bugfixes

  • Fix a bug in the media library, where the date filter dropdown could display empty months

1.7.7

Release Date: April 26th, 2023

 • Bugfixes
  • Fix an issue where switching between picu settings tabs did not work

1.7.6

Release Date: April 26th, 2023

 • Enhancements

  • We moved our debug info into „Tools > Site Health > Info“; We also added a button that copies all of the debug info into your clipboard
 • Bugfixes

  • Fix a bug in displaying very long URLs in picu emails
  • Fix a bug where tabs in the WP Admin could look wrong on small screens
  • Fixed a bug where picu image sizes could be generated for images that are not part of a picu collection

1.7.5

Release Date: March 14th, 2023

 • Enhancements
  • picu now remembers previous recipients‘ email addresses
  • The date column now contains the modified date and reflects the latest status change

1.7.4

Release Date: February 21st, 2023

 • Bugfixes
  • Fix image dimensions in Safari (Thx Ivo T.)
  • Fix an issue with long image titles in the Delivery Module (Thx Andreas S.)
  • Add missing string for translations (Thx Romain L.)

1.7.3

Release Date: November 23rd, 2022

 • Bugfixes
  • Fix an issue where the email subject of the approval email could contain encoded characters (Thx Anna)
  • Fix a PHP warning when duplicating a collection (Thx Anderas S.)

1.7.2

Release Date: November 17th, 2022

 • Bugfixes
  • Fix an issue where the the delivery email would not be sent out (Thx Ricardo)
  • Fix an issue where the selection target (as part of the Selection Options Pro module) would not be added to the email

1.7.1

Release Date: November 11th, 2022

 • Bugfixes

  • Fix an issue where the email subject could contain encoded characters (Thx Anna)
  • Fix an issue where collections sent to mutliple recipients would be listed when using the picu_list_collections short code without also specifing an email address (Thx Thomas)
 • Enhancements

  • Adding a referrer field to the password form to make it more reliable (Thx Benjamin R.)

1.7.0

Release Date: November 8th, 2022

 • Enhancements
  • Completely rewritten email functionality
  • picu now supports custom email templates and styling
  • The proof file is now attached to the notification email
  • Added many new filters in regards to email, eg. to add CC and BCC addresses
  • Added new action hooks for various picu events, eg. after a collection has been approved
  • Find out more in our release post at https://picu.io/2022/11/new-in-picu-1-7-0/

1.6.5

Dátum vydania: 13. júna 2022

 • Enhancements

  • Added a new action hook that allows you to display content above the collection images
  • Added a new filter to change the approval heading
  • Added a new filter to change the approval button text
  • Added a new filter for collection post type arguments
  • Po schválení zbierky bol pridaný nový akčný hák
  • Pridaná podpora vlastných schvaľovacích formulárov (súčasť modulu Brand & Customize Pro)
 • Bugfixes

  • Oprava chyby vizuálnej regresie v režime nahrávania médií, ktorý bol predstavený vo WP 5.8

1.6.4

Release Date: January 27th, 2022

 • Bugfixes
  • Fix a PHP warning when using WordPress 5.9 (Thx Jörg S.)

1.6.3

Release Date: December 15th, 2021

 • Enhancements
  • It is now possible to define a custom FROM name and address for picu emails in the settings (before, it was only possible to set these via a filter)
  • Define an email address to receive all picu notifications (by default notifications are sent to the collection author)
  • The number of collection images is now displayed in the status meta box

1.6.2

Release Date: October 7th, 2021

 • Bugfixes
  • Fix a bug where the photographer would not receive an email when a collection was approved

1.6.1

Release Date: September 30th, 2021

 • Enhancements
  • Display the time (in addtion to the date) for each status in the collection status box
  • Add a Move to Trash link when editing a collection
  • Add new filter „picu_approval_mail_recipient“, to overwrite the TO email address for approval mails
  • Performance optimizations

1.6.0

Dátum vydania: 10. August 2021

 • Enhancements
  • Compatibility with new Pro feature to send collections to multiple clients
  • Stiahnite si súbor .txt na úpravu priamo zo súhrnu zbierky
  • Vylepšený vzhľad schvaľovania
  • Kopírovanie súborov založené na filtroch (napr. schválené, neschválené)
  • Farebná schéma upravená tak, aby ladila s WordPress

1.5.9

Release Date: March 29th, 2021

 • Enhancements
  • Improved collection list shortcode, added two new attributes: status and current_user

1.5.8

Release Date: January 25th, 2021

 • Bugfix
  • It seems that one Yoast filter did cause some issues when uploading images. We will file a bug report with them shortly.

1.5.7

Release Date: January 25th, 2021

 • Enhancements
  • Improved compatibility with Yoast SEO plugin

1.5.6

Release Date: November 20th, 2020

 • Bugfixes
  • Fix a bug where a collection could not be displayed if an image description contained certain characters

1.5.5

Release Date: August 7th, 2020

 • Enhancements
  • Compatibility improvements and fixes for the upcoming WordPress 5.5 release

1.5.4

Release Date: July 31st, 2020

 • Enhancements
  • Improve light theme for delivery collections

1.5.3

Release Date: July 29th, 2020

 • Enhancements
  • WordPress 5.5 compatibility
  • Add filter for the filenames when copying approved images

1.5.2

Dátum vydania: 16. júl, 2020

 • Enhancements
  • Improve Delivery module integration

1.5.1

Release Date: June 19th, 2020

 • Enhancements
  • The collection password will now be accessible in the approved view (Thx Michal)
  • The collection author no longer needs to enter the password to access password protected collections (Thx Charles O.)
  • Updated Pro screen to include the Delivery module

1.5.0

Release Date: June 17th, 2020

 • Enhancements
  • New approved view
  • You can now see which images are selected even before the collection is approved
  • You can now download a text file that contains the proofing information for archiving/save keeping
  • You can now disable random collection slugs in the settings
  • You can now disable sending collection passwords with the email to the client in the settings
  • Prepare for upcoming Delivery Pro module release

1.4.13

Release Date: March 13th, 2020

 • Enhancements

  • You can now duplicate a collection, using just the unselected images (before you could use all or just the selected images)
 • Bugfixes

  • Fix an issue were full sized images could be loaded in the collection overview (Thx Charles O.)
  • Fix an issue where picu images, that were uploaded with a specific IPTC keyword, could show up in a keyword based gallery, created with the Media Library Assistant plugin (Thx Thorsten K.)
  • Fix a bug where a php notice could show up when using NextGen Gallery (Thx Helene V.)

1.4.12

Release Date: February 5th, 2020

 • Bugfixes
  • Fix a bug where a single download would link to a scaled version of the image (Thx Marcus B.)
  • Fix a bug where scaled image would be generated when duplicating a collection (Thx Alan)
  • Fix media modal alignment and improve third party plugin compatibility

1.4.11

Release Date: December 18th, 2019

 • Bugfixes
  • Include the updated stylesheet, duh!

1.4.10

Release Date: December 18th, 2019

 • Enhancements

  • Prepare for upcoming Download Pro module update
 • Bugfixes

  • Fix a bug where a button would have the wrong label when the default send method is set to manually (Thx Charles O.)

1.4.9

Release Date: November 24th, 2019

 • Enhancements
  • Add filter to change the email subject when sending a collection to a client (Thx Mohamed E.)
  • Add filter to set the default share method (Thanks Charles O.)
  • picu will not generate a „scaled“ version of an image, introduced in WordPress 5.3 (Thx Sean T.)

1.4.8

Release Date: October 18th, 2019

 • Enhancements
  • Flush permalinks after collection base slug has been changed
  • Automatic redirection from old to new collection base slug
  • Add wpml-config.xml

1.4.7

Release Date: September 13th, 2019

 • Enhancements

  • Prepare for upcoming Import and Theft Protection Pro module releases
 • Bugfixes

  • Fix a bug where special characters in the description could break the collection view

1.4.6

Release Date: August 20th, 2019

 • Enhancements

  • Prepare for new Brand & Customize Pro module version
  • Improve mobile view when using the Mark & Comment Pro module
 • Bugfixes

  • Fix strings that could not be translated (Thx Charles O.)
  • Fix a PHP warning that would trigger an error message when approving a collection (Thx Shane B.)
  • Fix an error where the approval screen would indicate a client message, when there actually was none (Thx Thorsten K.)

1.4.5

Release Date: July 24th, 2019

 • Enhancements

  • Prepare for Theft Protection Pro module update
  • Integrate traduttore registry to automatically update translations for Pro modules (Thx @wearerequired)
  • Use proper way to include the password form for collections
 • Bugfixes

  • Fix a bug where the slug could not be changed when the collection has not been saved (Thx Charles O.)
  • Fix strings that could not be translated

1.4.4

Release Date: April 24th, 2019

 • Enhancements

  • When using the picu_list_collections shortcode, you can now add a message to be displayed, when no collections are found (Thx Nicolas L.)
 • Bugfixes

  • Fix a bug where single quotes would be falsely converted (Thx Charles O.)

1.4.3

Release Date: April 15th, 2019

 • Bugfixes
  • Fix a bug where the logo could not be updated in the Brand & Customize settings (Thx Pascal O.)

1.4.2

Release Date: April 8th, 2019

 • Enhancements
  • Make picu compatibale with more plugins, that hijack image upload handling
  • Prepare for upcoming Theft Protection Pro module release

1.4.1

Release Date: April 3rd, 2019

 • Enhancements

  • Button text switches between „Publish“ and „Send to Client“ depending on which sharing method is selected.
 • Bugfixes

  • Collections are once again accessible when published but not yet sent. (Would return a 404 error in version 1.4.0.)
  • Fix a tinymce styling bug (Thx Bastien J.)

1.4.0

Release Date: March 22nd, 2019

 • Enhancements

  • Lazy loading!
 • Bugfixes

  • Fix lightbox view in IE 11
  • Fix duplicate filter name (Thx Christian F.)
  • Prevent Real Media Library plugin to mess with the upload screen

1.3.4

Release Date: January 31st, 2019

 • Enhancements

  • New button to reopen a collection after it has been approved
  • Use Quick Edit to set the collection status to draft, sent or approved
  • You can now duplicate either all or selected images only
 • Bugfixes

  • Oprava chyby, ktorá môže brániť úspešnému klonovaniu
  • Fix image count in collection overview

1.3.3

Release Date: January 14th, 2019

 • Enhancements

  • Include my-picu.php_example file to show available filters/hooks
  • Debug info is now only shown to administrators
 • Bugfixes

  • Fix a bug where the custom picu upload path could not be set correctly (Thx Jörg S.)
  • Fix a bug where a Pro license could not be removed

1.3.2

Release Date: November 22nd, 2018

 • Enhancements

  • Prevent Autoptimize from „optimizing“ picu collections
 • Bugfixes

  • Fix a bug where collections could fail to load in IE
  • Fix a bug where collections could not be send in IE
  • Fix a bug where image meta data could cause collections not to load
  • Fix a bug where left over code would show up in the UI (D’oh!)

1.3.1

Dátum vydania: 8. november 2018

 • Enhancements

  • Add a new filter to disable random URL slugs
  • Introduce picu Pro
  • Aktualizovanie domovskej uvítacej stránky a picu Pro stránky
  • Aktualizovanie mena pluginu a obsahu dokumentu readme
 • Bugfixes

  • Fix a bug where picu images would show up in the Media Library (Thx David G.)
  • Opravenie chyby, kvôli ktorej sa obrázky natiahli nad rámec svojej pôvodnej veľkosti v lightboxe
  • Fix a minor bug that could throw a PHP notice
  • Opravenie chyby v module Označ & Komentuj

1.3.0

Dátum vydania: 25. september 2018

 • Enhancements

  • Albumy sa už teraz ukladajú automaticky!
  • Pri prezeraní schválených albumov vo WordPress administrácii je ako východzie nastavené tabuľkové zobrazenie
  • Príprava na nadchádzajúce vydanie doplnku Označ & Komentuj
  • Zakázať Gutenberg pre picu albumy (kým nie je pripravený)
  • Automaticky odstrániť picu albumy z xml mapy stránky vytvorenej pomocou pluginu The SEO Framework.
  • Automatické odstránenie zobrazenia The SEO Framework a Yoast meta boxov pri upravovaní albumov
  • Zakázanie NextGen Gallery „resource manager“, ktorý spôsobil problémy pri prehliadaní albumov picu
 • Bugfixes

  • Opravenie hľadania pomocou názvu súboru v knižnici médií

1.2.1

Dátum vydania: 4. novembra 2017

 • Enhancements

  • Pridanie číslovania fotiek do zobrazenia v lightboxe
  • Pridanie filtra, ktorý Vám umožní upraviť odosielací email pre emaily odosielané z picu
 • Bugfixes

  • Oprava chyby, ktorá môže brániť úspešnému klonovaniu
  • Oprava kódovania pre preklady

1.2.0

Dátum vydania: 25 júl 2017

 • Enhancements

  • Pridanie shortkódu [picu_list_collections] na zobrazenie zoznamu albumov
  • Aktualizácia stránky s doplnkami
  • Konečné prípravy na vydanie doplnku Sťahovanie
 • Bugfixes

  • Vylepšenie funkčnosti lightboxov vo veľkých albumoch

1.1.1

Dátum vydania: 26. máj 2017

 • Enhancements

  • Jediným kliknutím skopírujte názvy súborov do schránky!
  • Add blog URL and active theme to our debug page
  • Finálne prípravy pre vydanie doplnku Možnosti Výberu
 • Bugfixes

  • Odstránenie chyby, ktorá zabránila v klonovaní niektorých albumov

1.1.0

Dátum vydania: 14. apríl 2017

 • Enhancements
  • Add possibility to filter selected/unselected images in the front end
  • Pridanie nového stĺpca do prehľadu albumov, ktorý zobrazuje počet vybraných fotiek v jednotlivých albumoch
  • Nová východzia šírka fotiek je teraz 3000px (pôvodne to bolo 1024px)
  • Small design refinements
  • Add filter for picu collection slug
  • JS templates will now work with asp style php tags enabled
  • Attachment pages for picu images will not show up in Yoast xml sitemaps, attachment pages will redirect to the homepage
  • Príprava na nadchádzajúce vydanie doplnku Možnosti Výberu

1.0.0

Dátum vydania: 9. december 2016

 • Enhancements
  • Revised notification system with more meaningful notices when saving and sending collections
  • Ďalšia príprava na najbližšie vydanie doplnkov
  • Keď už hovoríme o doplnkoch, pozrite si prvé dva doplnky na stránke https://picu.io/add-ons!

0.9.5

Dátum vydania: 11. október 2016
* Vylepšenia
* Príprava na najbližšie vydanie doplnkov

 • Bugfixes
  • Removes an embarrassing bug which added „test: “ before email subjects

0.9.4

Dátum vydania: 16. august 2016

 • Enhancements
  • You can now duplicate collections
  • Aktualizácia spôsobu, akým picu posiela emaily
  • Prevent picu collections form showing up in Yoast SEO’s xml sitemaps
  • Ďalšia príprava na najbližšie vydanie doplnkov

0.9.3

Dátum vydania: 7. jún 2016

 • Enhancements
  • Add rudimentary print css
  • Add page with debug information under settings
  • picu can now be translated by everyone via https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/picu
  • Aktualizácia stránky s doplnkami
  • Príprava na najbližšie vydanie doplnkov

0.9.2

Dátum vydania: 21. apríl 2016

 • Enhancements

  • Pridajte filter na úpravu východzieho oddeľovača v názve súborov, viď picu FAQ pre viac informácií
  • Add Finnish translation (Thx Rami & Tom)
 • Bugfixes

  • Zaistite kompatibilitu picu s (niektorými) pluginmi na cachovanie

0.9.1

Dátum vydania: 12. marec 2016

 • Enhancements
  • Redirect clients to the homepage after they submitted their selection
  • Implemented a hook to change the default email message
  • Small styling enhancements

0.9.0

Dátum vydania: 22. január 2016

 • Enhancements
  • picu now (officially) supports password protection for collections
  • Added a dialog box when trying to edit a collection that has already been sent to the client
  • Added a loading indicator when saving/sending collections in the front end
  • Lots of small styling enhancements

0.8.2

Dátum vydania: 29. december 2015

 • Enhancements

  • Added new labels for our Custom Post Type „Collections“ (WordPress 4.4+)
  • Added a new filter for customizations through Add-Ons
 • Bugfixes

  • Fixed a conflict on some admin screens when $current_screen wasn’t set

0.8.1

Dátum vydania: 9. december 2015

 • Enhancements

  • Added support for native responsive images (WordPress 4.4+)
  • Updated German translations
 • Bugfixes

  • Fixed a display error in the backend for WP 4.4+

0.8.0

Dátum vydania: 25. november 2015

 • Enhancements

  • Completely redesigned backend UI!
  • Added the possibility for other sharing options (instead of email)
  • Re-Organized some files behind the scenes
 • Bugfixes

  • Fixed size of thumbnails in backend after upload
  • Fixed a bug on the welcome screen
  • Fixed width of Add-On boxes for large screens

0.7.5

Dátum vydania: 29. október 2015

 • Enhancements

  • Update translations
  • Added licensing functionality for picu add-ons
 • Bugfixes

  • Fixed a bug where a collection would not be displayed correctly
  • Fixed a bug where email content was not formated correctly

0.7.4

Dátum vydania: 23. október 2015

 • Enhancements

  • Display maximum file size limit for image uploads
  • HTML emails are now sent by default (can be turned off in Settings)
  • Added some missing translations
  • Added custom hooks and more small preparations for picu add-ons
 • Bugfixes

  • Add versioning to js/css files to make sure the right files are loaded, regardless of caching
  • Fixed some display bugs in IE

0.7.3

Dátum vydania: 7. október 2015

 • Enhancements
  • HTML email notifications
  • Improved compatibility with other plugins
  • Added more under-the-hood goodness to prepare for future updates and the release of picu add-ons

0.7.2

Dátum vydania: 12. september 2015

 • Enhancements

  • Added a new list view and filter to check approved images in the backend
  • Added preview thumbnails to theme settings
  • Added filter hooks to backbone templates and collections, models & views
 • Bugfixes

  • Remove double admin page titles

0.7.1

Dátum vydania: 7. september 2015

 • Enhancements

  • Added the photographers email address as CC in emails to the client
 • Bugfixes

  • Fixed confirmation emails to the photographer when a collection is approved
  • Fixed a bug where images were displayed in the wrong order
  • Fixed a bug where admin notices were displayed in the wrong places
  • Fixed password protection for collections
  • Fixed uninstall routine for multisite installations

0.7.0

Dátum vydania: 1. september 2015

 • First official release (public beta) to the WordPress.org repo.