WordPress.org

Slovensko

WordPress pluginy

Test out the new Plugin Directory and let us know what you think.

Polylang

Pridá do WordPress podporu viacerých jazykov

Funkcie

Polylang vám umožňuje vytvoriť dvoj alebo viacjazyčné webové stránky WordPress. Písanie článkov, stránok, pridávanie kategórií a značiek prebieha ako obyčajne, potom pre každú položku nastavíte jazyk. Preloženie príspevku, či už je v predvolenom jazyku alebo nie, je nepovinné.

  • Môžete použiť toľko jazykov, koľko chcete. Sú podporované aj jazyky s písmom písaným sprava doľava. Jazykové balíčky WordPress sa sťahujú a aktualizujú automaticky.
  • Môžete prekladať články, stránky, média, kategórie, značky článkov, menu, widgety...
  • Podporované sú vlastné typy obsahu, vlastné taxonómie, zvýraznené články a formáty článkov, RSS zdroje a všetky predvolené widgety vo WordPress.
  • Jazyk je nastavený na základe obsahu alebo jazykového kôdu v URL, alebo môžete použiť na každý jazyk vlastnú subdoménu alebo doménu
  • Kategórie, značky článkov a niektoré iné metadáta sa pri pridávaní nového prekladu článku alebo stránky skopírujú automaticky
  • Modul obsahuje aj prispôsobiteľný prepínač jazykov ako widget alebo položku v navigácii
  • Administračné rozhranie je samozrejme tiež viacjazyčné a každý používateľ si môže nastaviť jazyk administrácie WordPress vo svojom profile

Autor neposkytuje podporu na fórach na wordpress.org. Prístup k podpore a ďalším funkciám majú používatelia Polylang Pro.

Ak chcete premigrovať z WPML, môžete použiť modul WPML to Polylang

Ak chcete použiť službu profesionálneho alebo automatického prekladu, môžete si nainštalovať Lingotek Translation ako zásuvný modul do Polylang. Lingotek ponúka kompletný systém na správu obsahu, ktorý ponúka služby ako pamäť prekladov alebo proces poloautomatického prekladu (napr. strojový preklad > ľudský preklad > právna kontrola).

Poďakovania

Veľka vďaka všetkým prekladateľom, ktorí pomáhajú prekladať Polylang. Veľká vďaka Alexovi Lopezovi za dizajn banneru a loga. Väčšina vlajočiek použitých v Polylang pochádza z famfamfam a sú voľne dostupné. Všade, kde bol využitý kód niekoho iného, sú v komentároch uvedení autori.

Páči sa vám Polylang?

Neváhajte nám dať spätnú väzbu.

Vyžaduje sa: 4.0 alebo vyššia
Kompatibilný po verziu: 4.7.1
Čas od poslednej aktualizácie: 1 mesiac
Počet aktívnych: 200 000+


Podpora

22 z 165 vlákien podpory boli za posledné dva mesiace označené ako vyriešené.

Potrebujete pomoc?

Kompatibilita

+
=
Nie je dostatok údajov

0 osôb povedalo že funguje.
0 osôb povedalo že nefunguje.

100,1,1
100,1,1 100,1,1 100,5,5 100,1,1 100,2,2 100,4,4 100,2,2 100,5,5 100,1,1 100,1,1
100,1,1 60,5,3 100,3,3 100,1,1
100,3,3 100,4,4 100,5,5 100,3,3 100,8,8 86,14,12 100,7,7 100,3,3 89,9,8 100,4,4 100,1,1
100,1,1 100,9,9 100,2,2 100,7,7 92,13,12 100,4,4 100,1,1 100,1,1 100,1,1 100,1,1
100,1,1 89,9,8 100,1,1
93,14,13 93,14,13 100,2,2 100,3,3
100,3,3 100,6,6 100,6,6 100,6,6 88,8,7 100,7,7 83,6,5 100,2,2 100,6,6 100,1,1
93,14,13
50,2,1 82,11,9 89,9,8 83,6,5 100,9,9 100,2,2 80,10,8
100,1,1 100,8,8 100,1,1 100,4,4
100,1,1 100,1,1 75,4,3 100,5,5
100,5,5 100,3,3 100,3,3
100,7,7 0,2,0 100,4,4 100,6,6 100,4,4 100,1,1
100,1,1 92,12,11 100,1,1 100,1,1 100,1,1 0,1,0
91,11,10 100,3,3 100,4,4 100,5,5 100,2,2
100,1,1 50,4,2
100,2,2 100,2,2 100,1,1 100,1,1
0,2,0 60,5,3
100,1,1 100,1,1 100,1,1 100,1,1 100,1,1 100,1,1 82,11,9 80,5,4 100,2,2 71,7,5 73,11,8
100,1,1
0,1,0 100,4,4 100,2,2
100,9,9 100,6,6 88,8,7 100,9,9 100,5,5
70,10,7 100,4,4
100,8,8 100,10,10 91,11,10 100,3,3
100,14,14 100,2,2 100,2,2 83,6,5 80,5,4
100,4,4
0,1,0
75,4,3
100,1,1 75,4,3
100,1,1 100,4,4 86,7,6 89,19,17 0,3,0 100,7,7
83,6,5
100,5,5 100,2,2
86,7,6
86,7,6 100,5,5 100,6,6 0,1,0 100,4,4
100,6,6
100,5,5 58,12,7
0,1,0 89,19,17 0,7,0 100,4,4 78,9,7 83,6,5
100,8,8
100,4,4
100,3,3 100,3,3 100,5,5
100,1,1 100,3,3 73,11,8 0,2,0 25,4,1 67,6,4 100,1,1
56,9,5
100,2,2 80,5,4 100,4,4 25,4,1 56,9,5 100,1,1 43,7,3
100,2,2 75,4,3