Really Simple CAPTCHA

Popis

Really Simple CAPTCHA does not work alone and is intended to work with other plugins. It is originally created for Contact Form 7, however, you can use it with your own plugin.

Poznámka: Ako naznačuje meno, tento produkt je „naozaj jednoduchý“, t. j. nie je silno zabezpečený. Ak potrebujete vyššiu bezpečnosť, zvážte použitie iných riešení.

Ako to funguje?

Really Simple CAPTCHA, narozdiel od iných PHP CAPTCHA riešení, nepoužíva PHP „Sessions“ na ukladanie stavov, ale uchováva ich v dočasných súboroch. Toto vám umožňuje vložiť ich do WordPress bez nutnosti starania sa o možné konflikty.

Keď vygenerujete CAPTCHA, Really Simple CAPTCHA vytvorí 2 súbory; prvý obsahuje CAPTCHA obrázok, druhý je textový súbor so správnou odpoveďou.

Oba súbory majú vo svojom mene rovnaký (náhodný) prefix, napr. „a7hk3ux8p.png“ a „a7hk3ux8p.txt“. V tomto prípade, ak respondent zadá odpoveď „K5GF“ k obrázku „a7hk3ux8p.png“, Really Simple CAPTCHA vypočíta „hash“ tejto odpovede a porovná ho s „hash“ hodnotou uloženou v súbore „a7hk3ux8p.txt“. Ak sa obe hodnoty zhodujú, odpoveď je akceptovaná ako správna.

Ako ho použiť s vašim modulom

Poznámka: Nižšie nájdete inštrukcie pre vývojárov modulov.

Ako prvé vytvorte inštanciu triedy ReallySimpleCaptcha:

$captcha_instance = new ReallySimpleCaptcha();

Premenné inštancie môžete podľa potreby zmeniť.

// Change the background color of CAPTCHA image to black
$captcha_instance->bg = array( 0, 0, 0 );

Ak vás zaujímajú ďalšie premenné, pozrite súbor really-simple-captcha.php.

Vygenerujte náhodné CAPTCHA slovo.

$word = $captcha_instance->generate_random_word();

Vygenerujte súbor s obrázkom a prislúchajúci textový súbor v dočasnom priečinku.

$prefix = mt_rand();
$captcha_instance->generate_image( $prefix, $word );

Následne zobrazte obrázok a získajte odpoveď od respondenta.

Skontrolujte správnosť odpovede.

$correct = $captcha_instance->check( $prefix, $the_answer_from_respondent );

Ak má premenná $correct hodnotu true, pokračujte ďalej. Ak nie, zablokujte respondenta — akoby sa nejednalo o človeka.

Ako posledné odstráňte oba dočasné súbory keďže už nie sú viac potrebné.

$captcha_instance->remove( $prefix );

To je všetko.

If you wish to see a live sample of this, you can try Contact Form 7.

Obrázky

 • screenshot-1.png

Inštalácia

Vo väčšine prípadov môžete použiť automatickú inštaláciu z WordPress.

Ak však inštalujete modul manuálne, nasledujte tieto kroky:

 1. Nahrajte celý really-simple-captcha priečinok do /wp-content/plugins/ adresára.
 2. Aktivujte modul cez menu „Moduly“ vo WordPress.

Pre vašu informáciu, tento modul nemá žiadny „ovládací panel“.

Časté otázky

CAPTCHA nefunguje; nezobrazuje sa obrázok.

Really Simple CAPTCHA vyžaduje, aby ste na serveri mali nainštalované knižnice GD a FreeType. Kontaktujte vášho server administrátora a zistite, či sú nainštalované.

Nastavte tiež priečinok pre dočasné súbory ako zapisovateľný. Umiestnenie tohto priečinka sa dá zmeniť v premennej inštancie tmp_dir, ktorá je súčasťou triedy ReallySimpleCaptcha. Dávajte pozor, že toto nastavenie sa mení v závislosti od volajúceho modulu. Napríklad, Contact Form 7 používa ako dočasný priečinok wp-contents/uploads/wpcf7_captcha, ale toto nastavenie sa dá zmeniť.

If you have any further questions, please submit them to the support forum.

Recenzie

marec 2, 2019
Doesn't work anymore. Always causes the error “There was an error trying to send your message. Please try again later.” when it is enabled. Worthless
február 27, 2019
I've been having problems with CF7 and Google reCAPTCHA especially v3. I've gone back to Really Simple CAPTCHA and couldn't be happier. Thanks for a great plugin that has stood the test of time! Using WP 5.1
október 4, 2018
I can give 5 stars. I am using this plugin many times. But plugin does not have any kind of full example about how to use it. here is some points where I stuck : 1) Image Path 2) How to verify captcha? How to find $prefix in check function. these two point should be explain in plugin. Thanks
Prečítať všetkých 116 recenzií

Prispievatelia a vývojári

“Really Simple CAPTCHA” je softvér s otvoreným zdrojovým kódom. Do tohto pluginu prispeli nasledujúci ľudia.

Prispievatelia

„Really Simple CAPTCHA“ bol preložený do 27 jazykov. Ďakujeme prekladateľom za ich príspevky.

Preložiť „Really Simple CAPTCHA“ do vašho jazyka.

Máte záujem o vývoj?

Prehľadávajte zdrojový kód, preskúmajte SVN repozitár, alebo sa prihláste na odber vývojárskeho logu cez RSS.

Zoznam zmien

2.0.2

 • „Stable tag“ refers to trunk.

2.0.1

 • Does a file existence check before attempting to remove the file.

2.0

 • Did some rewrite of the code following the coding standard.
 • Updated the license file; added a section for bundled font files.

1.9

 • Change the default file mode: 0644 for image and 0640 for answer.
 • Add „Text Domain“ field to the plugin header.
 • Update bundled font: Gentium Basic 1.102.
 • Add $max argument to cleanup() to prevent an endless file cleanup.