Tento plugin nebol testovaný s najnovšími 3 hlavnými vydaniami WordPress. Už nemusí byť udržiavaný alebo podporovaný a môže mať problémy s kompatibilitou pri použití s novšími verziami WordPress.

Widget Shortcode

Štatistiky pluginu

Aktívne verzie

Počet stiahnutí za deň

Nárast aktívnych inštalácií

História stiahnutí